Rady na zřízení datové schránky oddílu

Pokud máte zájem, můžete si zřídit datovou schránku pro váš oddíl.

Zde vám přinášíme pár tipů:

  • o založení datové schránky může požádat pouze statutární zástupce oddílu (zpravidla vedoucí oddílu, případně zástupce vedoucího nebo hospodář - záleží, jak jste zapsáni ve spolkovém rejstříku)
  • přístup do datové schránce příjde dopisem všem statutárním zástupcům oddílu do vlastních rukou
  • statutární zástupce (tedy nejčastěji vedoucí) se jako oprávněná osoba přihlásí dle pokynů uvedených v dopise do nově zřízené datové schránky
  • po přihlášení může (ale nemusí, je to na jeho zodpovědnost) zřídit přístup do datové schránky více osobám - to poté budou pověřené osoby
  • těmto pověřeným osobám se dají přiřadit různá práva - jestli mohou číst zprávy, jeslti mohou posílat zprávy atd.
  • pokud nechcete, aby vám unikla jakákoliv příchozoí zpráva do datové schránky, můžete si zapnout notifikace - buď můžou chodit na email, nebo existují i aplikace do chytrých telefonů

Zřízení datové schránky je užitečné zejména při oficiální komunikaci za oddíl s úřady, ohledně městských dotací, apod. Využití se určitě najde.

Připomeneme, že nelze přes datovou schránku měnit statutárního zástupce oddílu. Změny ve spolkovém rejstříku za váš oddíl musí udělat ústředí jako hlavní spolek.

Jak to funguje s datovou schránkou, pokud oddíl změní statutárního zástupce?

  • Jakmile vedoucí (či jiný statutár) skončí jako statutár a soud tu změnu zaregistruje, tak tomu bývalýmu statutárovi jako oprávněné osobě přístup zruší a automaticky přijde dopis do vlastních rukou s přístupy novým statutárům.
  • Pokud byl nastaven přístup do datové schránky i jiným osobám (nestatutárům) = pověřeným osobám, těm přístup do datové schránky zůstane. Poté záleží na nových statutárech, jestli přístup pověřeným osobám zruší, upraví práva atd.