Svítíme s hořcem

Co je to Svítíme s hořcem?

Svítíme s hořcem je služba, která nabízí výhodné ceny na dodávky elektřiny a plynu pro všechny tomíky, jejich rodinné příslušníky, přátelé a příznivce. Můžete tak ušetřit za používání energií ve svých klubovnách, základnách, ale i domácnostech a firmách.

Organizace Junák - český skaut, z.s. tomíkům nabídla účast v zaběhnutém a výhodném projektu Skautské energie. (U tomíků jsme projekt levnější energie nazvali Svítíme s hořcem). Jde o službu, díky které můžete ušetřit peníze za dodávky elektřiny a plynu pro své klubovny, základny a také domácnosti a firmy. Umožňuje dosáhnout společně na ceny, které jednotlivý odběratel nemůže běžně získat. Uveďme, že u skautů této služby využívá několik tisíc domácností, kluboven apod. A i u tomíků již touto energií svítí cca 100 domácností, všechny asociační chalupy apod.

Vysoká konkurence firem na trhu s energiemi a vzájemné soupeření dodavatelů může být pro zákazníka výhodné a to v podobě stále lepších podmínek. Tak tomu je v případě jednotlivců, ale když do hry vstoupili skauti (organizace s 50 000 členy), podařilo se jim vyjednat podmínky, které jsou ve srovnání s běžně dostupnou nabídkou bezkonkurenční!
 

Jak to celé funguje?

Skauti vybrali ve výběrovém řízení partnera projektu, společnost Terra Group Investment, a.s. (dále jen TGI). Ta zajišťuje veškerý servis, tedy na základě plné moci od zájemců vypovídá stávající smlouvy a administruje převod k novému dodavateli. Pomáhá také řešit reklamace a zodpovídá provozní dotazy. Junák samozřejmě stále dohlíží na to, aby TGI nakládala se smlouvami pouze podle daných pokynů. 

Dodavatel elektrické energie a plynu se vybírá pravidelně kařdý rok ve výběrovém řízení. Pro roky 2017 a 2018 je dodavatelem elektrické energie a plynu společnost CENTROPOL ENERGY, a. s. Nemusíte se bát, že by výhodné podmínky časem zastaraly a vy byste platili více, než byste museli. Každá smlouva je totiž uzavřená pouze na rok. Junák poté udělá opět nové výběrové řízení, čímž vám znovu vyjedná nejlepší možné podmínky. Smlouva se vám pak automaticky převede na novou, aniž byste museli cokoliv dělat.

Pokud se chcete připojit ke Svítíme s hořcem, nemusíte uzavírat smlouvu přes tomíky ani Junáka, ale uzavíráte ji přímo s daným dodavatelem. Samozřejmě s vyjednanými výhodnými podmínkami.
 
Služba neobsahuje žádné skryté poplatky.
 

Kolik to stojí?

Vstup do projektu Svítíme s hořcem a tedy do Skautské energie je zdarma, náklady s projektem spojené pokryje dodavatel energie. Ten zaplatí Junáku za každou spotřebovanou MWh 25 Kč. Výhodou celé služby je, že se neplatí žádné měsíční poplatky, zaplatíte pouze za spotřebovanopu energii nebo plyn. Ceny dodávaných energií se mění každý rok. Pro rok 2018 jsou ceny takovéto:
 

Elektřina (Ceny jsou uvedeny v Kč/MWh bez DPH)

Rok 2018 - CENTROPOL ENERGY, a. s.

Elektřina VT - Vysoký tarif NT - Nízký tarif
Tarify pro domácnosti
D01d, D02d 943 Kč/MWh  
D25d, D26d 1090 Kč/MWh 765 Kč/MWh
D35d 1132 Kč/MWh 878 Kč/MWh
D45d, D57d 1056 Kč/MWh 901 Kč/MWh
D55d, D56d 1162 Kč/MWh 907 Kč/MWh
D61d 1128 Kč/MWh 821 Kč/MWh
Tarify pro firmy
C01d, C02d, C03d 958 Kč/MWh  
C25d, C26d 1115 Kč/MWh 853 Kč/MWh
C35d, C45d, C55d 1113 Kč/MWh 905 Kč/MWh
Měsíční poplatky 0 Kč

Plyn (Ceny jsou uvedeny v Kč/MWh bez DPH)

Rok 2018 - CENTROPOL ENERGY, a. s.

Cena za všechna odběrná místa 497 Kč/MWh
Měsíční poplatky 0 Kč

Kde mohu ušetřit?

Cena elektřiny se skládá z několika částí, ceník, který vidíte výše upravuje pouze jednu část a to "dodávku silové elektřiny" Vzhledem k tomu, že se množí dotazy, kterou část plateb je možné snížit, níže uvádíme, z čeho se skládá cena energií.

Cena elektrické energie se skládá z:

Regulovaná část - Poplatky stanovuje Energetický regulační úřad a distributor je nemůže ovlivnit. Je to vlastně cena za distribuci, pronájem rozvodné sítě apod.

  • Poplatek za rezervovaný příkon
  • Poplatek za systémové služby
  • Příspěvek na obnovitelné zdroje
  • Poplatek operátorovi trhu (OTE)

Neregulovaná část - Tu může dodavatel ovlivnit. Slevy a akce se počítají jen z této části ceny.

  • Cena za dodávku silové elektřiny – a tady je možné právě ušetřit díky výhodnějším sazbám
  • Pevná cena za měsíc – někteří dodavatelé mají pravidelnou měsíční platbu, ta u Svítíme s hořcem není

Daně - Daně stanovuje stát, musíte je zaplatit u každého dodavatele i distributora elektřiny.

  • Daň z přidané hodnoty (DPH)
  • Daň z elektřiny

Ušetřit tedy můžeme pouze na "neregulované části" z ceny lektřiny, ta jediná se mění dle dodavatele elektrické energie. U plynu je situace obdobná.

Výpověď ze stávající smlouvy

Pokud se chcete do Svítímě s hořcem připojit, tak můžete svou stávající smlouvu vypovědět sice sami, ale jednodušší je dát novému dodavateli plnou moc k vyřízení celé záležitosti (a ten pak vše zařídí za vás). U smluv standardně bývá tříměsíční výpovědní lhůta, pokud nejste vázáni k dlouhodobějšímu závazku. Po odeslání objednávky tedy vyplníte plnou moc a zašlete ji novému dodavateli a ten již vše zařídí za vás.

Jak se mohu do Svítíme s hořcem přihlásit?

V evidenci tomíků naleznete v menu odkaz „Energie“. Zástupci oddílu zde mohou vkládat žádosti pro fyzické osoby (klasická domácnost, chata, kdy majitelem je osoba) nebo žádosti pro právnické osoby (klubovna v majetku oddílu, kancelář v majetku firmy apod.). V žádosti vyplníte potřebné údaje jako např. jméno, adresu, stávajícího dodavatele, kontaktní údaje a nahrajete naskenované poslední vyúčtování za energie a smlouvu s původním dodavatelem. Společnost TGI podle těchto dokumentů dokáže stanovit, kdy bude možné od dodavatele odejít. Po odeslání žádosti vám přijde plná moc, kterou je nutné ve dvou kopiích zaslat poštou na adresu TGI. Veškeré informace obdržíte také následně emailem. Bude vás rovněž telefonicky kontaktovat pracovník TGI, který s vámi váš přechod dokončí.

Pod záložkou „Energie“ můžeterovněž sledovat, jaké jste podali žádosti a koho jste do systému výhodné energie přihlásili.

Kde sehnat další informace?

Více informací o celém projektu Svítíme s hořcem vám poskytne Ondřej Šejtka na emailu ondra@a-tom.cz. Pokud byste si však o celém systému Skautské energie, který nám službu poskytuje, chtěli přečíst více, doporučujeme stránky projektu na adrese www.skautskaenergie.cz.