Svítíme s hořcem

Co je to Svítíme s hořcem?

Svítíme s hořcem je služba, která nabízí výhodné ceny na dodávky elektřiny a plynu pro všechny tomíky, jejich rodinné příslušníky, přátelé a příznivce. Můžete tak ušetřit za používání energií ve svých klubovnách, základnách, ale i domácnostech a firmách.

Organizace Junák - český skaut, z.s. tomíkům před nedávnem nabídla účast v zaběhnutém a výhodném projektu Skautské energie. (U tomíků jsme projekt levnější energie nazvali Svítíme s hořcem). Jde o službu, díky které můžete ušetřit peníze za dodávky elektřiny a plynu pro své klubovny, základny a také domácnosti a firmy. Umožňuje dosáhnout společně na ceny, které jednotlivý odběratel nemůže běžně získat. Uveďme, že u skautů této služby využívá v současné době přes 100 středisek a několik set domácností z řad skautů a že jejich počet se průběžně zvyšuje. Skautská organizace má v projektu přihlášeny své klubovny, domácnosti a firmy svých členů a jejich rodinných příslušníků i své velké celorepublikové základny.

Vysoká konkurence firem na trhu s energiemi a vzájemné soupeření dodavatelů může být pro zákazníka výhodné a to v podobě stále lepších podmínek. Tak tomu je v případě jednotlivců, ale když do hry vstoupili skauti (organizace s 50 000 členy), podařilo se jim vyjednat podmínky, které jsou ve srovnání s běžně dostupnou nabídkou bezkonkurenční!
 

Jak to celé funguje?

Skauti vybrali ve výběrovém řízení partnera projektu, společnost Terra Group Investment, a.s. (dále jen TGI). Ta zajišťuje veškerý servis, tedy na základě plné moci od zájemců vypovídá stávající smlouvy a administruje převod k novému dodavateli. Pomáhá také řešit reklamace a zodpovídá provozní dotazy. Junák samozřejmě stále dohlíží na to, aby TGI nakládala se smlouvami pouze podle daných pokynů. 

Dodavatel elektrické energie a plynu se vybírá pravidelně kařdý rok ve výběrovém řízení. V roce 2016 je dodavatel s nejlepšími podmínkami (cenou i službami) firma Energie2, a. s., pro rok 2017 pak společnost CENTROPOL ENERGY, a. s. Nemusíte se bát, že by výhodné podmínky časem zastaraly a vy byste platili více, než byste museli. Každá smlouva je totiž uzavřená pouze na rok. Junák poté udělá opět nové výběrové řízení, čímž vám znovu vyjedná nejlepší možné podmínky. Smlouva se vám pak automaticky převede na novou, aniž byste museli cokoliv dělat.

Pokud se chcete připojit ke Svítíme s hořcem, nemusíte uzavírat smlouvu přes tomíky ani Junáka, ale uzavíráte ji přímo s daným dodavatelem. Samozřejmě s vyjednanými výhodnými podmínkami.
 
Služba neobsahuje žádné skryté poplatky.
 

Kolik to stojí?

Vstup do projektu Svítíme s hořcem a tedy do Skautské energie je zdarma, náklady s projektem spojené pokryje dodavatel energie. Ten zaplatí Junáku za každou spotřebovanou MWh 25 Kč. Výhodou celé služby je, že se neplatí žádné měsíční poplatky, zaplatíte pouze za spotřebovanopu energii nebo plyn. Ceny dodávaných energií se mění každý rok. Všechny smlouvy, které budou přidány po 1.7.2016 budou automaticky přidány již pod smlouvu s CENTROPOL ENERGY, a. s., stávající kienti budou pod novou smlouvu převedeni k 1.1.2017. Pro rok 2016 a 2017 jsou ceny takovéto:
 

Elektřina (Ceny jsou uvedeny v Kč/MWh bez DPH)

Rok 2016 - Energie2, a. s.

Rok 2017 - CENTROPOL ENERGY, a. s.

Elektřina

Cena VT

2016

Cena NT

2016

Cena VT

2017

Cena NT

2017

D01d, D02d 1 075   833  
D25d, D26d 1 358 780 1000 675
D35d 1 273 992 1050 795
D45d, D55d, D56d, D57d  1 299 997 1050 795
D61d 1 299 1 099 1050 795
C01d, C02d, C03d 1 048   827  
C25d, C26d 1 180 796 1000 738
C35d 1 160 897 1000 778
C45d, C55d 1 189 997 1000 778
Měsíční poplatky ŽÁDNÉ ŽÁDNÉ

Plyn (Ceny jsou uvedeny v Kč/MWh bez DPH)

  2016 2017
Plyn (cena pro všechna odběrná místa) 650 492
Měsíční poplatky ŽÁDNÉ ŽÁDNÉ

Kde mohu ušetřit?

Cena elektřiny se skládá z několika částí, ceník, který vidíte výše upravuje pouze jednu část. Vzhledem k tomu, že se množí dotazy, kterou část plateb je možné snížit, níže uvádíme, z čeho se skládá cena energií.

Cena elektrické energie se skládá z:

Regulovaná část - Poplatky stanovuje Energetický regulační úřad a distributor je nemůže ovlivnit. Je to vlastně cena za distribuci, pronájem rozvodné sítě apod.

  • Poplatek za rezervovaný příkon
  • Poplatek za systémové služby
  • Příspěvek na obnovitelné zdroje
  • Poplatek operátorovi trhu (OTE)

Neregulovaná část - Tu může dodavatel ovlivnit. Slevy a akce se počítají jen z této části ceny.

  • Cena za každou odebranou megawatthodinu – a tady je možné právě ušetřit díky výhodnějším sazbám
  • Pevná cena za měsíc – někteří dodavatelé mají pravidelnou měsíční platbu, ta u Svítíme s hořcem není

Daně - Daně stanovuje stát, musíte je zaplatit u každého dodavatele i distributora elektřiny.

  • Daň z přidané hodnoty (DPH)
  • Daň z elektřiny

Ušetřit tedy můžeme pouze na "neregulované části" z ceny lektřiny, ta jediná se mění dle dodavatele elektrické energie. U plynu je situace obdobná.

Výpověď ze stávající smlouvy

Pokud se chcete do Svítímě s hořcem připojit, tak můžete svou stávající smlouvu vypovědět sice sami, ale jednodušší je dát novému dodavateli plnou moc k vyřízení celé záležitosti (a ten pak vše zařídí za vás). U smluv standardně bývá tříměsíční výpovědní lhůta, pokud nejste vázáni k dlouhodobějšímu závazku. Po odeslání objednávky tedy vyplníte plnou moc a zašlete ji novému dodavateli a ten již vše zařídí za vás.
 

Jak se mohu do Svítíme s hořcem přihlásit?

V evidenci tomíků naleznete v menu odkaz „Energie“. Zástupci oddílu zde mohou vkládat žádosti pro fyzické osoby (klasická domácnost, chata, kdy majitelem je osoba) nebo žádosti pro právnické osoby (klubovna v majetku oddílu, kancelář v majetku firmy apod.). V žádosti vyplníte potřebné údaje jako např. jméno, adresu, stávajícího dodavatele, kontaktní údaje a nahrajete naskenované poslední vyúčtování za energie a smlouvu s původním dodavatelem. Společnost TGI podle těchto dokumentů dokáže stanovit, kdy bude možné od dodavatele odejít. Po odeslání žádosti vám přijde plná moc, kterou je nutné ve dvou kopiích zaslat poštou na adresu TGI. Veškeré informace obdržíte také následně emailem. Bude vás rovněž telefonicky kontaktovat pracovník TGI, který s vámi váš přechod dokončí.

Pod záložkou „Energie“ můžeterovněž sledovat, jaké jste podali žádosti a koho jste do systému výhodné energie přihlásili.

Kde sehnat další informace?

Více informací o celém projektu Svítíme s hořcem vám poskytne Ondřej Šejtka na emailu ondra@a-tom.cz. Pokud byste si však o celém systému Skautské energie, který nám službu poskytuje, chtěli přečíst více, doporučujeme následujícící odkazy:

Níže rovněž naleznete smlouvy mezi Junákem, společností TGI a dodavatelem Energie 2.

 
Přílohy: 
PřílohaVelikost
PDF icon Smlouva mezi Junákem, TGI a Energie22.53 MB
PDF icon Obchodní podmínky Energie2 pro elektřinu133.93 KB
PDF icon Obchodní podmínky Energie2 pro plyn132.98 KB