Projekty Asociace TOM

Asociace TOM je realizátorem několika projektů, které je třeba zmínit co do jejich důležitosti a velikosti. Jedná se o projekty, které jsou dotované z prostředků EU, nebo ze státního rozpočtu. Díky nim byly zrekontruovány dva rozsáhlé areály, jmenovitě Oparenský mlýn a Sloup v Čechách, vzniklo hřiště a proběhlo, či proběhne nespočet zajímavých setkání dětí a mládeže.


Středisko environmentální a kulturní výchovy Asociace TOM ČR "Opárenský mlýn"

 • Projekt byl podpořen v rámci Programu Cíl 3 / Ziel 3 - Česko-saská přeshraniční spolupráce, který je spolufinancován ERDF.
 • Projekt proběhl v termínu 10.6.2009 – 30.6.2012.
 • Jeho cílem bylo společně se saským partnerem Erzgebirgsverein e.V. zrekonstruovat ruiny Opárenského mlýna a vybudovat zde turistickou základnu se zaměřením na environmentální pobyty, umožnit konání seminářů, školení, výstav a přednášek.
 • Celkový rozpočet projektu byl 946.788 eur, naprostá většina byla uhrazena z dotačních prostředků Evropské unie, dále bylo přispěno ze státního rozpočtu České republiky (MMR, MŠMT) a zemského rozpočtu Saska.
 • Projektové stránky Opárna naleznete na adrese: http://oparno.a-tom.cz/
Opárenský mlýn
Cíl 3 / Ziel 3Evropský fond pro regionální rozvoj   

Činy mluví aneb Cesta k odpovědnosti - odpovědnost za sebe sama i za druhé skrze prostředí neformální výchovy

 • Projekt byl realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který byl financován ESF.
 • Projekt probíhal od 1.1.2012 – 31.12.2014.
 • Společně s partnerskými spolky Ligou lesní moudrosti, Duhou a YMCA jsme uskutečnili celkem šest klíčových aktivit, díky nimž jsme vyrobili herní sady do klubovny, instalovali dřevěné výukové moduly na pět našich základnách, proškolili družiny v práci s GPS, uspořádali festivaly TenSingu nebo publikovali nové metodické materiály. Každý náš partner zorganizoval právě jednu z klíčových aktivit.
 • Celkový rozpočet projektu byl 15 624 132,16 Kč, naprostá většina byla uhrazena z dotačních prostředků Evropské unie, zbytek hrazen ze státního rozpočtu České republiky (MŠMT).
 • Projektové stránky Činy mluví naleznete na adrese: http://ciny-mluvi.a-tom.cz/
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 

Turistické a sportovní víkendy partnerských organizací ve Sloupu v Čechách

 • Projekt byl podpořen v rámci Programu Cíl 3 / Ziel 3 - Fond malých projektů, který je spolufinancován ERDF.
 • Projekt proběhl v  termínu 1.3.2010 – 28.2.2011.
 • Jeho cílem bylo společně se saským partnerem Erzgebirgsverein e.V. posílit přeshraniční kontakty s partnery a vystavět víceúčelovou upravenou plochu pro aktivní trávení volného času v našem areálu ve Sloupu v Čechách.
 • Celkový rozpočet projektu byl 17.599,97 eur, naprostá většina byla uhrazena z dotačních prostředků Evropské unie, dále bylo přispěno ze státního rozpočtu České republiky (MMR, MŠMT).
Hřiště ve Sloupu v Čechách
Sloup v Čechách
Cíl 3 / Ziel 3Evropský fond pro regionální rozvoj    

Evropské školící středisko turistiky mládeže a mezinárodní turistická ubytovna ve Sloupu v Čechách

 • Projekt byl podpořen v rámci Programu Interreg IIIA - Česká republika - Polská republika, který je spolufinancován ERDF.
 • Projekt proběhl v termínu 28.6.2005 – 31.5.2008.
 • Jeho cílem bylo společně s polským partnerem, turistickým klubem PTTK, zrekonstruovat schátralou vilu ve Sloupu v Čechách a vybudovat zde středisko a ubytovnu.
 • Celkový rozpočet projektu byl 10 633 563 Kč, naprostá většina byla uhrazena z dotačních prostředků Evropské unie, dále bylo přispěno ze státního rozpočtu České republiky (MŠMT)
 
Sloup v Čechách Sloup v Čechách
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyInterreg

Mimořádný dotační titul na podporu mezinárodního dobrovolnictví - "S kamerou za hranice"

 • projekt byl podpořen MŠMT v rámci mimořádného dotačního titulu na podporu mezinárodního dobrovolnictví
 • naše podpořené akce:

               -> Mezinárodní turistické setkání spojené s turistickým závodem (v Ostravě) - akce oddílu TOM Práčata Orlová

               -> Mezinárodní setkání dobrovolníků zaměřené na dokumentační činnost - akce oddílu TOM Zlaté Šípy

 

Vše o podpoře MŠMT v rámci dobrovolnictví na www.dobrovolnik.cz