Voláme s hořcem

 

Nabídka levnějších tarifů ve programu Vodafone pro členy Asociace TOM

 

Vážení vedoucí oddílů, vážení tomíci,

již několik let se vám snažíme přinášet výhodné volání s Vodafonem. Jsme rádi, že přes tři stovky tomíků tuto službu využívá. Nově máme podepsanou smlouvu s Vodafonem až do roku 2020. Ceny jednotlivých tarifů jsou výhodnější než v minulém období, a jejich přesnou cenu naleznete v elektronické evidenci tomíků. Vzhledem k tomu, že se jedná o cenovou nabídku „na míru“, nelze ceny publikovat veřejně.

Neomezené tarify:

K dispozici jsou nově 3 typy neomezených tarifů, které se liší pouze výší datového limitu. V rámci tarifů lze zdarma volat do všech mobilních i pevných sítí a posílat zdarma SMS v ČR. Vzhledem k tomu, že již rok platí volný roaming v rámci EU, můžete zdarma volat i ze zahraniční dovolené domů apod.

Nabízené tarify:

 • Red Profi 500 MB
 • Red Naplno 5 GB
 • Red Profi 10 GB

K těmto tarifům lze doobjednat tzv. sdílenou SIM za 100 Kč vč. DPH / měsíčně. Díky ní můžete čerpat váš datový limit i z druhého zařízení, např. z tabletu.

Korunový tarif:

Druhým typem tarifu je tarif Fér, u kterého se neplatí paušální platba, ale hradíte si provolané minuty a odeslané SMS. Všechna telefonní čísla, která jsou v naší VPN síti, si mezi sebou volají a SMSkují zdarma. Pokud tedy budete volat někomu z naší sítě, voláte zdarma i v případě korunového tarifu, pokud budete volat mimo síť, pak platíte provolané minuty.

Tarif Fér

K tarifu Fér je možné dokoupit datové připojení v těchto datových limitech:

 • 500 MB
 • 1,5 GB
 • 4 GB
 • 10 GB

Během trvání smlouvy můžete váš tarif Fér změnit na Red Profi nebo Red Naplno, změna zpět z tarifů Red na tarif Fér není možná.

Kde si mohu objednat nový tarif?

Vedoucí oddílů, zástupci a hospodáři, kteří mají přístup do evidence tomíků, mohou vytvořit objednávky pro své jednotlivé členy. V evidenci v záložce „Ostatní služby“ naleznete položku „Telefony“. Zde je pak možné v sekci "VPN" vytvořit novou žádost. Pro zřízení žádosti budete potřebovat:

 • Jméno plátce, který bude hradit faktury za služby
 • Telefonní číslo, které chcete převést do VPN sítě. Číslo vyplňujete pouze v případě, že přecházíte z jiného tarifu Vodafone nebo od jiného operátora a své číslo již znáte, noví zájemci pak vypisují pouze "nové" a číslo vám bude přiděleno.
 • Fakturační adresu
 • Kontaktní email
 • Vybraný tarif, příp. datové služby
 • Kód k přenosu telefonního čísla, tzv. ČVOP kód (pouze v případě přechodu od jiného operátora)
 • Vyplněný formulář pro převod firemních zákazníků (pouze při přechodu z jiného tarifu Vodafone)

Po zadání objednávky musí pracovníci ústředí sepsat dodatek na přidání nových čísel s Vodafonem, což je někdy časově náročné. Celý prces se může protáhnout i na několik týdnů. Zájemcům, kteří budou přecházet od jiného operátora následně poštou dorazí simkarta, kterou v určený den vloží do telefonu.

Po vytvoření objednávky dorazí emailem potvrzení objednaného čísla vedoucímu a také na kontaktní email osoby, na kterou je objednávka vytvořena. 

Jaké jsou podmínky projektu Voláme s hořcem?

 • Majitelem čísla je Asociace TOM ČR, vy figuruje jako tzv. plátce
 • Do projektu se mohou zapojit registrovaní členové Asociace TOM příp. jejich nejbližší rodina.
 • Faktury za služby hradíte přímo vy, faktury chodí emailem, vyúčtování chodí také SMSkou. Pro platbu je možné nastavit si inkaso.
 • V případě prodlení s platbou je informován nejen dlužník, ale také vedoucí oddílu. V případě opakovaného porušení splatnosti riskujete vyloučení ze sítě.
 • Telefonáty na infolinku jsou velmi omezené, pro veškerou administrativu je nezbytné tzv. administrátorské heslo, které není běžně k dispozici. Lze ho využít po předchozí domluvě s Ondřejem Mánkem (telefony@a-tom.cz).
 • Velké množství administrativy si plátce může vyřídit v aplikaci Můj Vodafone. O heslo do aplikace může kvedoucí požádat v evideci tomíků.

Dále můžete využít nabídky tzv. ZAME programu. Zde si sjednáte smlouvu napřímo s Vodafonem a veškeré požadavky si řešíte i na infolince samostatně. Asociace TOM v ZAME programu figuruje pouze jako jakási "vstupní brána".

Jedná se o tzv. ZAME nabídku (Zaměstnanecký program), který nabízí všem tomíkům, aby si objednali, či na sebe převedli až 5 telefonních čísel za výhodnou cenu.

Jaké tarify jsou v nabídce?

Detailní přehled tarifů včetně cen naleznete na letáku od Vodafone, který je k dispozici v Evidenci Asociace TOM v záložce "Ostatní služby/ Telefony".

Kdo si může výhodné tarify objednat?

Každý člen Asociace TOM, který je v aktuálním roce registrován na sebe může vytvořit až 5 objednávek na telefonní čísla – objednávky mohou být i na jiné lidi, např. rodiče, babičky, kamarády. Je nutné pouze dodržet maximální počet 5 SIM na 1 osobu. Smlouva je sepsána vždy mezi Vodafonem a konkrétním majitelem čísla – Asociace TOM zde figuruje pouze jako jakási „vstupní brána“ do celého systému.

Kde se mohu do ZAME přihlásit?

Vedoucí oddílů, zástupci a hospodáři, kteří mají přístup do evidence tomíků, mohou vytvořit objednávky pro své jednotlivé členy. V evidenci v záložce „Ostatní služby“ naleznete položku „Telefony“. Zde je pak možné vytvořit novou žádost. Pro zřízení žádosti budete potřebovat:

 • Jméno tomíka, na kterého bude žádost vytvořena (max. 5 žádostí na osobu)
 • Telefonní číslo, které chcete převést do ZAME programu
 • Fakturační adresu
 • Vybraný tarif
 • ČVOP kód (pouze v případě přechodu od jiného operátora)

Po zadání objednávky dorazí emailem potvrzení objednaného čísla vedoucímu a také na kontaktní email osoby, na kterou je objednávka vytvořena. Během 4 pracovních dnů na zadané telefonní číslo zavolá operátor Vodafone linky a sjedná s vámi smlouvu po telefonu.

Jaké jsou podmínky ZAME programu?

 • Smlouva, kterou po telefonu uzavřete je pouze mezi vámi a Vodafonem, Asociace TOM v ní nijak nefiguruje.
 • Veškeré platby, dotazy na infolinku apod. řešíte napřímo s Vodafonem. (V tomto vidíme velký posun oproti staré VPN nabídce)
 • Smlouva se uzavírá na 24 měsíců.
 • Jedná se specializovanou nabídku pro Asociaci TOM ČR, leták s cenami tedy není možné vyvěšovat veřejně na webové stránky, na veřejný profil na Facebooku apod. Své členy, rodiče a kamarády můžete informovat emailem, vývěskou v klubovně, v uzavřené skupině na Facebooku, osobně apod.

Bližší informace o celém programu „Voláme s hořcem" vám podá Ondřej Mánek na emailu telefony@a-tom.cz.