Řád Stříbrného hořce a jeho nositelé

Řád Stříbrného hořce zřídilo náčelnictvo asociace v roce 2004. Jediné spolkové vyznamenání je určeno pro členy našeho hnutí, kteří se významným způsobem zasloužili o asociaci tomíků, dlouhodobě pracují s dětmi a mladými lidmi a jejichž činnost přesahuje rámec jednoho oddílu.

Stříbrným hořcem může být vyznamenán i oddíl, který svou mnohaletou a nepřetržitou aktivitou překračuje rámec standardní oddílové práce, jehož členové např. podporují potřebné, zdravotně či sociálně handicapované spoluobčany, udržují po dobu mnoha desetiletí kontinuitu oddílové práce či připravují výjimečné akce pro veřejnost.

Řád Stříbrného hořce přiznává předsednictvo asociace, a to ve dvou varietách:

  • na modré stuze pro členy hnutí,
  • na červené stuze pro nečleny hnutí.

Vyznamenání je tvořeno třícentimetrovým hořcem ze stříbra, který je určen k zavěšení na krk. Řád je proveden i v klopové verzi malého stříbrného odznaku s puzetkou.

Od roku 2004 získalo Stříbrný hořec třináct členů našeho hnutí.

Nositelé Stříbrného hořce
2004Jarmila Popelářová
 Jaroslav Kubeš
 Václav Hrobský
 Jiří Navrátil
 Jan Havelka
2005TOM BVÚ
 Libuše Valentová
 Marie Bařinová
2008Jaroslav Česnek
 TOM Zlaté Šípy
2010Zdeněk Vejrosta
2011Alice Pařízková
 Jan Stráský
 Miloš Stejskal
 Josef Kuna
2013Ivo Poduška
 Mojmír Nováček
2015Jiří Vilhelm
2017Zdenka Formánková
 Václav Hušková
 Jarmila Hanáková
 Jana Šťastná
 TOM Lotři Hronov
2020Jiří Chour
 Karel Snětina
 Aleš Sedláček

Řád obdrželi bývalí předsedové Klubu českých turistů Jan Havelka a Jiří Stráský a místostarosta Junáka Jiří Navrátil. U příležitosti šedesátých oddílových narozenin udělilo vedení Asociace TOM Řád Stříbrného hořce ostravskému oddílu BVÚ. Za dlouhodobou práci s hendikepovanými mladými lidmi udělilo předsednictvo Asociace TOM v roce 2017 Stříbrný hořec turistickému oddílu Lotři Hronov.