Řád Stříbrného hořce a jeho nositelé

Řád Stříbrného hořce zřídilo náčelnictvo asociace v roce 2004. Jediné spolkové vyznamenání je určeno pro členy našeho hnutí, kteří se významným způsobem zasloužili o asociaci tomíků, dlouhodobě pracují s dětmi a mladými lidmi a jejichž činnost přesahuje rámec jednoho oddílu.

Stříbrným hořcem může být vyznamenán i oddíl, který svou mnohaletou a nepřetržitou aktivitou překračuje rámec standardní oddílové práce, jehož členové např. podporují potřebné, zdravotně či sociálně handicapované spoluobčany, udržují po dobu mnoha desetiletí kontinuitu oddílové práce či připravují výjimečné akce pro veřejnost.

Řád Stříbrného hořce přiznává předsednictvo asociace, a to ve dvou varietách:

  • na modré stuze pro členy hnutí,
  • na červené stuze pro nečleny hnutí.

Vyznamenání je tvořeno třícentimetrovým hořcem ze stříbra, který je určen k zavěšení na krk. Řád je proveden i v klopové verzi malého stříbrného odznaku s puzetkou.

Od roku 2004 získalo Stříbrný hořec třináct členů našeho hnutí.

Nositelé Stříbrného hořce
2004 Jarmila Popelářová
  Jaroslav Kubeš
  Václav Hrobský
  Jiří Navrátil
  Jan Havelka
2005 TOM BVÚ
  Libuše Valentová
  Marie Bařinová
2008 Jaroslav Česnek
  TOM Zlaté Šípy
2010 Zdeněk Vejrosta
2011 Alice Pařízková
  Jan Stráský
  Miloš Stejskal
  Josef Kuna
2013 Ivo Poduška
  Mojmír Nováček
2015 Jiří Vilhelm
2017 Zdenka Formánková
  Václav Hušková
  Jarmila Hanáková
  Jana Šťastná
  TOM Lotři Hronov
2020 Jiří Chour
  Karel Snětina
  Aleš Sedláček

Řád obdrželi bývalí předsedové Klubu českých turistů Jan Havelka a Jiří Stráský a místostarosta Junáka Jiří Navrátil. U příležitosti šedesátých oddílových narozenin udělilo vedení Asociace TOM Řád Stříbrného hořce ostravskému oddílu BVÚ. Za dlouhodobou práci s hendikepovanými mladými lidmi udělilo předsednictvo Asociace TOM v roce 2017 Stříbrný hořec turistickému oddílu Lotři Hronov.