Řád Stříbrného hořce a jeho nositelé

Řád Stříbrného hořce zřídilo náčelnictvo asociace v roce 2004. Jediné spolkové vyznamenání je určeno pro členy našeho hnutí, kteří se významným způsobem zasloužili o asociaci tomíků, dlouhodobě pracují s dětmi a mladými lidmi a jejichž činnost přesahuje rámec jednoho oddílu.

Stříbrným hořcem může být vyznamenán i oddíl, který svou mnohaletou a nepřetržitou aktivitou překračuje rámec standardní oddílové práce, jehož členové např. podporují potřebné, zdravotně či sociálně handicapované spoluobčany, udržují po dobu mnoha desetiletí kontinuitu oddílové práce či připravují výjimečné akce pro veřejnost.

Řád Stříbrného hořce přiznává předsednictvo asociace, a to ve dvou varietách:

  • na modré stuze pro členy hnutí,
  • na červené stuze pro nečleny hnutí.

Vyznamenání je tvořeno třícentimetrovým hořcem ze stříbra, který je určen k zavěšení na krk. Řád je proveden i v klopové verzi malého stříbrného odznaku s puzetkou.

Od roku 2004 získala Stříbrný hořec řada členů našeho hnutí.

 Nositelé Stříbrného hořce   
 2004Jarmila Popelářová  
  Jaroslav Kubeš  
  Václav Hrobský  
  Jiří Navrátil  
  Jan Havelka  
 2005TOM BVÚ   
  Libuše Valentová  
  Marie Bařinová  
 2008Jaroslav Česnek  
  TOM Zlaté Šípy  
 2010Zdeněk Vejrosta  
 2011Alice Pařízková  
  Jan Stráský  
  Miloš Stejskal  
  Josef Kuna  
 2013Ivo Poduška  
  Mojmír Nováček  
 2015Jiří Vilhelm  
 2017Zdenka Formánková 
  Václava Hušková  
  Jarmila Hanáková  
  Jana Šťastná  
  TOM Lotři Hronov  
 2020Jiří Chour   
  Karel Snětina  
  Aleš Sedláček  
 2022Karel Snětina  
  Vladimír Hladík  
  Karel Závadský  
  Hana Paňáková  
  Hana Mocňáková  
  Ivo Skočekin memoriam
  Michala K. Rocmanová 

Řád obdrželi bývalí předsedové Klubu českých turistů Jan Havelka a Jiří Stráský a místostarosta Junáka Jiří Navrátil. U příležitosti šedesátých oddílových narozenin udělilo vedení Asociace TOM Řád Stříbrného hořce ostravskému oddílu BVÚ. Za dlouhodobou práci s hendikepovanými mladými lidmi udělilo předsednictvo Asociace TOM v roce 2017 Stříbrný hořec turistickému oddílu Lotři Hronov.