Řád Stříbrného hořce a jeho nositelé

Řád Stříbrného hořce zřídilo náčelnictvo asociace v roce 2004. Jediné spolkové vyznamenání je určeno pro členy našeho hnutí, kteří se významným způsobem zasloužili o asociaci tomíků, dlouhodobě pracují s dětmi a mladými lidmi a jejichž činnost přesahuje rámec jednoho oddílu.

Stříbrným hořcem může být vyznamenán i oddíl, který svou mnohaletou a nepřetržitou aktivitou překračuje rámec standardní oddílové práce, jehož členové např. podporují potřebné, zdravotně či sociálně handicapované spoluobčany, udržují po dobu mnoha desetiletí kontinuitu oddílové práce či připravují výjimečné akce pro veřejnost.

Řád Stříbrného hořce přiznává předsednictvo asociace, a to ve dvou varietách:

  • na modré stuze pro členy hnutí,
  • na červené stuze pro nečleny hnutí.

Vyznamenání je tvořeno třícentimetrovým hořcem ze stříbra, který je určen k zavěšení na krk. Řád je proveden i v klopové verzi malého stříbrného odznaku s puzetkou.

Od roku 2004 získala Stříbrný hořec řada členů našeho hnutí.

  Nositelé Stříbrného hořce      
  2004 Jarmila Popelářová    
    Jaroslav Kubeš    
    Václav Hrobský    
    Jiří Navrátil    
    Jan Havelka    
  2005 TOM BVÚ      
    Libuše Valentová    
    Marie Bařinová    
  2008 Jaroslav Česnek    
    TOM Zlaté Šípy    
  2010 Zdeněk Vejrosta    
  2011 Alice Pařízková    
    Jan Stráský    
    Miloš Stejskal    
    Josef Kuna    
  2013 Ivo Poduška    
    Mojmír Nováček    
  2015 Jiří Vilhelm    
  2017 Zdenka Formánková  
    Václav Hušková    
    Jarmila Hanáková    
    Jana Šťastná    
    TOM Lotři Hronov    
  2020 Jiří Chour      
    Karel Snětina    
    Aleš Sedláček    
  2022 Karel Snětina    
    Vladimír Hladík    
    Karel Závadský    
    Hana Paňáková    
    Hana Mocňáková    
    Ivo Skoček in memoriam
    Michala K. Rocmanová  

Řád obdrželi bývalí předsedové Klubu českých turistů Jan Havelka a Jiří Stráský a místostarosta Junáka Jiří Navrátil. U příležitosti šedesátých oddílových narozenin udělilo vedení Asociace TOM Řád Stříbrného hořce ostravskému oddílu BVÚ. Za dlouhodobou práci s hendikepovanými mladými lidmi udělilo předsednictvo Asociace TOM v roce 2017 Stříbrný hořec turistickému oddílu Lotři Hronov.