Přihláška do oddílu aneb nebojte se GDPR

Vážení kolegové,

obecné nařízení na ochranu osobních údajů zkráceně GDPR (General Data Protection Regulation) nabylo od 25. května 2019 platnosti.

Ale svět se točí dál….

Jak jsme již dopředu avizovali, nedochází k žádným velkým změnám.

Je nám jasné, že každý rozumný vedoucí nacionále o svých členech eviduje dostatečně bezpečně. Proto skutečně jen pro jistotu opakujeme, že je nutné hlídat si, jaká data o členech zjišťujete a jaké údaje uchováváte, kdo má k datům přístup, jak s nimi nakládáte, jak je (ne)archivujete atd.

Jedním z nástrojů, jak dodržet pravidla GDPR, je souhlas se zpracováním osobních údajů, který vám člen či jeho zákonný zástupce dá.

Takový souhlas může podepsat nováček v rámci přihlášky nebo na samostatném formuláři svým podpisem stvrdí souhlas člen již zaběhnutý. U nezletilých dává souhlas samozřejmě jeho zákonný zástupce.

Pro vaši inspiraci a usnadnění práce jsme připravili formuláře, určité vzory, které můžete využít ve svých oddílech. Přihlášku či souhlas můžete použít přímo tak, jak jsou předepsané, nebo si je i upravit dle potřeb vašeho oddílu.

Připraveny jsou tyto formuláře:

Přihláška do Asociace turistických oddílů mládeže ČR, TOM pro člena mladšího 18 let

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby Asociace TOM ČR pro člena mladšího 18 let

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby Asociace TOM ČR pro dospělého člena

 

PS: Děkujeme všem kolegům ze spřátelených spolků (Junák, ČRDM…), kteří nám poskytli inspiraci, radu a cenné informace, bez kterých by tyto dokumenty nevznikly. Díky za to.

 

Ondřej Mánek