Co je Asociace TOM?

Asociace TOMAsociace turistických oddílů mládeže ČR (Asociace TOM, A-TOM) je spolek dětí a mládeže s celorepublikovou působností zaměřený především na turistiku a tábornictví.

Spolek je vedený pod spisovou značkou L 2875 u Městského soudu v Praze.

Členy Asociace TOM jsou tomíci. Těch je necelých 10 000 a scházejí se na oddílových schůzkách, podnikají řadu tuzemských i zahraničních výprav, v létě pořádají tábory, lezou po horách, sjíždějí řeky, organizují akce pro veřejnost.

Asociace TOM se hlásí k myšlence občanské společnosti a podporuje vlastenectví, aktivní občanství, úctu k demokratickým tradicím našeho státu. Hlásí se k Úmluvě o právech dítěte a k Listině práv a svobod.

Asociace spolupracuje s partnerskými spolky, zejména s organizacemi dětí a mládeže v České republice a v zahraničí. Asociace TOM je organizací uznanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro oblast práce s dětmi a mládeží. Tuto certifikaci spolek získal již posedmé, na období 2024 - 2026.

Proč se k nám přidat? Jsme fungující spolek s třicetiletou tradicí. Pracujeme bez přerušení od roku 1991. Máme jednoduchou organizační strukturu: ústředí - oddíl, bez byrokratických mezičlánků. Peníze i informace tečou z ústředí přímo oddílům, snažíme se poskytovat našim TOM rychlý a všestranný servis. Oddíly mají velkou míru svobody. Vedle několika základních povinností - registrace, včasného a korektního vyúčtování zprostředkovaných státních dotací, naplnění základních článků stanov a základního poslání spolku - je zcela na oddílech, jakou činnost vyvíjejí.

Tomíci mohou využívat osmnáct asociačních základen, většinou velmi levných a dobře vybavených chat a chalup, čtyřikrát za rok si přečíst časopis Tomík, účastnit se sněmů, školení, letních táborových škol. Vydáváme metodické materiály, táborové hry.