Jak založit oddíl

Proč zrovna k tomíkům?

Asociace TOM je spolek dětí a mládeže s celorepublikovou působností zaměřený především na turistiku a tábornictví. Členy Asociace TOM jsou tomíci. Těch je více než 9 000 a scházejí se na oddílových schůzkách, podnikají řadu tuzemských i zahraničních výprav, v létě pořádají tábory, lezou po horách, sjíždějí řeky, organizují akce pro veřejnost.

Chcete se stát jedním z nás? Co vám členství v Asociaci TOM přinese?

Členství v Asociaci TOM skýtá mnoho výhod, zejména:

 • Stanete se členy slušného a pětadvacet let existujícího spolku. Získáte přísun informací, stanete se členem společenství tomíků a navážete oddílové i osobní vazby často na celý život.
 • Členstvím v Asociaci TOM se můžete (ale nemusíte) stát členy Klubu českých turistů v příslušném odboru ve vašem kraji. S průkazkou KČT získáte možnost využití sítě ubytovacích zařízení KČT, případně i jiné slevy.

Dále máte možnost získat:

 • časopis Tomík – 4x do roka vám zašleme spolkový časopis
 • ubytování – možnost levného ubytování na spolkových chalupách či pronájmu oddílových tábořišť
 • pojištění – řádní členové oddílů a účastníci vašich akcí mají automaticky sjednáno úrazové pojištění, hlavní vedoucí má navíc sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu
 • pozvánky – pravidelné informace o oddílových i ústředních akcích, zaslání Kalendária (roční přehled připravovaných podniků, pochodů, výprav, závodů atd.)
 • školení hlavních vedoucích – asociace je akreditovaná MŠMT k pořádání těchto kurzů
 • letní táborové školy – každoroční týdenní školení budoucích vedoucích (instruktorů, rádců)
 • rozjezdovou dotaci – 1.000 Kč na uhrazení administrativních nákladů spojených se založením oddílu, podmínkou je zaslání zajímavého článku o oddílu do spolkového časopisu Tomík
 • stan – po jednom roce činnosti možnost získat turistický stan
 • dotace na činnost – po půl roce činnosti možnost zažádat za určitých podmínek o dotace (např. na jarní a letní tábory, výpravy, na nájem klubovny atd.)

Chci být členem Asociace TOM, co pro to musím udělat?

 • Napište nám na ústřední adresu ustredi@a-tom.cz či zavolejte na: 220 910 460, kde vám ochotně poskytneme potřebné informace (ve všední dny 8:00 – 16:00 hodin).
 • V našem spolku nám velmi záleží na osobním kontaktu s nováčky, a tak je osobní schůzka jednou z podmínek našeho členství.
 • Sjednejte si vstupní seznamovací schůzku s předsedou asociace Tomášem Novotným, místopředsedou Zdeňkem Rolincem, šéfem výchovné rady Stanislavem Praisem či s krajánkem v příslušném kraji. Kontakty na jednotlivé krajánky naleznete v sekci Kontakt.
 • Variantním řešením je účast na některém ze seminářů pro začínající oddíly. Při vstupní schůzce je třeba vyplnit "vstupní formulář", který potvrzuje, že se s vámi příslušný zástupce vedení spolku setkal. Formulář je ke stažení na konci této stránky. Vyplněný se odevzdává ústředí asociace (naskenovaný e-mailem: ustredi@a-tom.cz, v kopii omanek@a-tom.cz nebo konzervativní poštou: Asociace TOM, Palackého 325, 252 63 Roztoky)

Další kroky pro založení nového oddílu

 • Registrace oddílu – Po seznamovací schůzce a odeslání formuláře kontaktujte Ondřeje Mánka (tel: 220 910 460, mail: omanek@a-tom.cz). Zřídíme vám přístup do elektronické evidence, kde se evidují veškeré informace o oddílu a jeho členech. Ve výjimečných případech lze vyplnit klasické papírové formuláře "Evidenční list" a "Seznam členů", preferujeme však elektronickou formu registrace.
 • Oddílové razítko – Nechte si vyrobit oddílové razítko (vzorový otisk razítka) pro vedení vašeho účetnictví.
 • Členské příspěvky – Uhraďte členské příspěvky za své členy. Činí 120 Kč za rok za každého člena bez rozdílu věku.
 • Registrace po linii KČT – Pokud jste se rozhodli být i členi KČT (nebo jen několik vašich členů) je také nutné se registrovat po linii Klubu českých turistů. Pokud ano, řešíte otázky členství v KČT přímo s odborem v místě vašeho bydliště - tedy ten, který jste si zvolili.
 • Zřízení IČ a bankovního účtu – Každý oddíl v Asociaci TOM má svou právní subjektivitu, je tedy nutné, abyste si v součinnosti s ústředím zřídili IČ a následně bankovní účet vedený na váš oddíl. Blíže se tomuto tématu věnujeme na záložce Zápis oddílů do veřejného rejstříku.
 • Po zaslání kopií (emailem či konzervativní poštou) formulářů o zřízení vlastního IČ a bankovního účtu, se stáváte řádnými členy Asociace TOM.

 

Drobná rekapitulace, co slouží k čemu:

 • Registrační list oddílu - je pro oddíl jediným dokumentem, který osvědčuje jeho založení a registraci u Asociace TOM, používá se při zřízení IČ, zakládání účtu, při žádostech o dotace a granty atd. Vydává jej ústředí.
 • Zřízení vlastního IČ a bankovního účtuje pro vás důležité hlavně z důvodu možnosti čerpání jakékoliv dotace.
PřílohaVelikost
Microsoft Office document icon Jak se doregistrovat do elektronické evidence26.5 KB
Microsoft Office document icon Vstupní formulář pro nový oddíl132 KB
Image icon Vzor razítka21.37 KB
Microsoft Office document icon Evidenční list 2014115.5 KB
Office spreadsheet icon Seznam členů 201427 KB
Office spreadsheet icon Doregistrace 201430 KB