Jak založit oddíl

Proč zrovna k tomíkům?

Asociace TOM je spolek dětí a mládeže s celorepublikovou působností zaměřený především na turistiku a tábornictví. Členy Asociace TOM jsou tomíci. Těch je více než 9 000 a scházejí se na oddílových schůzkách, podnikají řadu tuzemských i zahraničních výprav, v létě pořádají tábory, lezou po horách, sjíždějí řeky, organizují akce pro veřejnost.

Chcete se stát jedním z nás? Co vám členství v Asociaci TOM přinese?

Členství v Asociaci TOM skýtá mnoho výhod, zejména:

 • Stanete se členy slušného a více než třicet let existujícího spolku. Získáte přísun informací, stanete se členem společenství tomíků a navážete oddílové i osobní vazby často na celý život.
 • Členstvím v Asociaci TOM se můžete (ale nemusíte) stát členy Klubu českých turistů v příslušném odboru ve vašem kraji. S průkazkou KČT získáte možnost využití sítě ubytovacích zařízení KČT, případně i jiné slevy.

Dále máte možnost získat:

 • časopis Tomík – 4x do roka vám zašleme spolkový časopis
 • ubytování – možnost levného ubytování na spolkových chalupách či pronájmu oddílových tábořišť
 • pojištění – řádní členové oddílů a účastníci vašich akcí mají automaticky sjednáno úrazové pojištění, hlavní vedoucí má navíc sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu
 • pozvánky – pravidelné informace o oddílových i ústředních akcích, zaslání Kalendária (roční přehled připravovaných podniků, pochodů, výprav, závodů atd.)
 • školení hlavních vedoucích – asociace je akreditovaná MŠMT k pořádání těchto kurzů
 • letní táborové školy – každoroční týdenní školení budoucích vedoucích (instruktorů, rádců)
 • rozjezdovou dotaci – 1.000 Kč na uhrazení administrativních nákladů spojených se založením oddílu, podmínkou je zaslání zajímavého článku o oddílu do spolkového časopisu Tomík
 • stan – po jednom roce činnosti možnost získat turistický stan
 • dotace na činnost – po půl roce činnosti možnost zažádat za určitých podmínek o dotace (např. na jarní a letní tábory, výpravy, na nájem klubovny atd.)

Chci být členem Asociace TOM, co pro to musím udělat?

 • Napište nám na ústřední adresu ustredi@a-tom.cz či zavolejte na: 220 910 460, kde vám ochotně poskytneme potřebné informace (ve všední dny 8:00 – 16:00 hodin).
 • V našem spolku nám velmi záleží na osobním kontaktu s nováčky, a tak je osobní schůzka jednou z podmínek našeho členství.
 • Sjednejte si vstupní seznamovací schůzku s předsedou asociace Tomášem Novotným, místopředsedou Zdeňkem Rolincem, šéfem výchovné rady Stanislavem Praisem či s krajánkem v příslušném kraji. Kontakty na jednotlivé krajánky naleznete v sekci Kontakt.
 • Variantním řešením je účast na některém ze seminářů pro začínající oddíly. Při vstupní schůzce je třeba vyplnit "vstupní formulář", který potvrzuje, že se s vámi příslušný zástupce vedení spolku setkal. Formulář je ke stažení na konci této stránky. Vyplněný se odevzdává ústředí asociace (naskenovaný e-mailem: ustredi@a-tom.cz, v kopii omanek@a-tom.cz nebo konzervativní poštou: Asociace TOM, Palackého 325, 252 63 Roztoky)

Další kroky pro založení nového oddílu

 • Registrace oddílu – Po seznamovací schůzce a odeslání formuláře kontaktujte Ondřeje Mánka (tel: 220 910 460, mail: omanek@a-tom.cz). Zřídíme vám přístup do elektronické evidence, kde se evidují veškeré informace o oddílu a jeho členech.
 • Zřízení IČ a bankovního účtu – Každý oddíl v Asociaci TOM má svou právní subjektivitu, je tedy nutné, abyste si v součinnosti s ústředím zřídili IČ a následně bankovní účet vedený na váš oddíl. Blíže se tomuto tématu věnujeme na záložce Zápis oddílů do veřejného rejstříku.
 • Oddílové razítko – Nechte si vyrobit oddílové razítko (vzorový otisk razítka) pro vedení vašeho účetnictví.
 • Členské příspěvky – Uhraďte členské příspěvky za své členy. Činí 150 Kč za rok za každého člena bez rozdílu věku.
 • Registrace po linii KČT – Pokud jste se rozhodli být i členi KČT (nebo jen několik vašich členů) je také nutné se registrovat po linii Klubu českých turistů. Pokud ano, řešíte otázky členství v KČT přímo s odborem v místě vašeho bydliště - tedy ten, který jste si zvolili.
 • Po zaslání formulářů na adresu ústředí (Asociace TOM, Palackého 325, 252 63 Roztoky) a  po zřízení vlastního IČ a bankovního účtu, se stáváte řádnými členy Asociace TOM.