Víte si rady s hygienou?

Jak se blíží tábory, určitě se zamýšlíte nad tím, zda na váš (větší, čítající více než 30 osob tábor) dorazí návštěva z hygienické stanice. Na této stránce chceme jednak připomenout, jakými zásadami se letní táboření v této oblasti řídí (od jakého počtu účastníků musíte tábor hlásit, co říká příslušná hygienická vyhláška, jaký je doporučený obsah lékárničky...).

Nabízíme ji ale také jako diskuzní forum pro ty z vás, kdo mají s návštěvami hygieniků zkušenosti a chtějí se o ně podělit s kolegy vedoucími.

Povinný obsah lékárničky: viz příloha

Povinnosti o hlášení táborů: http://poradna.crdm.cz/letni-tabory/prehled-legislativy-pro-poradani-letnich-taboru-306

Vyhlaška o zotavovacích akcích: viz přílohy - původní vyhláška z roku 2001 včetně změn z roku 2013 a přehled změn vyhlášky z roku 2013

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti - 106/2001 Sb. - Aktuální znění se změnami.

Tato vyhláška upravuje hygienické požadavky na umístění, prostorové podmínky a funkční členění staveb a zařízení, včetně jejich vybavení, a na ubytování, osvětlení, úklid, zásobování vodou, odstraňování odpadů a odpadních vod, stravování a režim dne zotavovacích akcí. V příloze č. 1 k této vyhlášce se dále stanoví podmínky pro podávání a použití některých potravin a přípravu pokrmů, v příloze č. 2 k této vyhlášce náplň kurzu první pomoci pro zdravotníka zotavovacích akcí a škol v přírodě, v příloze č. 3 k této vyhlášce vzor posudku o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě a v příloze č. 4 k této vyhlášce minimální rozsah vybavení lékárničky pro zotavovací akce pro děti a pro školy v přírodě.
 
Krajské hygienické stanice

HS hlavního města Prahy - www.hygpraha.cz
KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze - www.khsstc.cz
KHS Libereckého kraje se sídlem v Liberci - www.khslbc.cz
KHS Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové - www.khshk.cz
KHS Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích - www.khspce.cz
KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě - www.khsjih.cz
KHS Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích - www.khscb.cz
KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni - www.khsplzen.cz
KHS Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech - www.khskv.cz
KHS Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem - www.khsusti.cz
KHS Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě - www.khsova.cz
KHS Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně - www.khszlin.cz

 

Komentáře

Náš oddíl miluje vajíčková jídla - omelety, vajíčka natvrdo, naměkko atd. Spotřeba vajec je tedy u nás značná. Slyšel jsem, že v táborové lednici (využíváme základnu s pevným zázemím a el.) nesmí být plato s vajíčky umístěno nahoře. Je to pravda? Je to možné?

Bohužel je to pravda. Byl jsem osobně přítomen jedné hygienické kontrole, která právě kvůli umístění plata vajec na vrchní šprušli lednice dělala dryje. Hygienička se patrně bála, že vajíčka samovolně popraskají, prosáknou kartonem a případná salmonela zaplaví vše ostatní v lednici. Pozor na to. Vajíčka dolů!

Chtěla bych upozornit na novelu zákona č. 258/2000 Sb. (č. 202/2017 Sb., která vstoupila v platnost od 1. 11. 2017) a která mění v § 9 odst. 3 platnost posudku o zdravotní způsobilosti dítěte z jednoho na dva roky od data vystavení (v případě nezměněného zdravotního stavu dítěte).

Děkujeme Vám za doplnění. Příslušnou novelu jsme nahráli do příloh.

Ahoj.
Mám několik otázek potřebných k doladění několika drobností, které se na různých webovkách rozcházejí.
V první řadě mě zajímá ubytování dětí v chatkách, ve kterých jsou palandy. Jaká jsou věková omezení uložení dětí na horní posteli?

Jirka

Dobrý den, ve vyhlášce č. 106/2001 Sb.,o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti (její úplné znění je přílohou tohoto dokumentu) se píše: Patrová lůžka lze použít pro děti od 7 let věku. Horní lůžko musí být bezpečně přístupné a vybavené zábranou proti pádu a nepropustnou podložkou pod matrací. Při dodržení daných podmínek smíte ubytovat děti starší 7 let. (dříve bylo 10.) (OM)

Přidat komentář