Partneři Asociace TOM

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyČinnost Asociace TOM dlouhodobě podporuje ze státních prostředků Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Bez této pomoci by tomíci jen těžko mohli svou činnost provozovat. MŠMT patří za partnerský přístup a setrvalou, dlouholetou podporu náš velký dík.

 

Klub českých turistů (KČT)

KČT, jeden z nejstarších českých spolků, který nepřetržitě pracuje již 125 let a po celou dobu více či méně pracoval s mládeží, je pro Asociaci TOM nejbližším a přirozeným partnerem. Pro řadu oddílů je klubové zázemí mateřskou základnou. Personální vztahy ještě více posílily v roce 2010, kdy do předsednictva KČT byla zvolena Libuše Valentová, spolu s Jiřím Homolkou a Rostislavem Kašovským. Tomíci se spolu s dospělými členy KČT účastní stovek klubových akcí, mnohé z nich aktivně připravují. Klub českých turistů finančně Asociaci TOM podporuje především při pořádání turistických závodů, v materiálovém vybavení, podporuje výchovné akce a rozvoj turistických základen. Dobře také funguje spolupráce při využívání a údržbě klubové chaty Kusalíno ve Vsetínských vrších. Obě organizace si vzájemně poskytují výhodné ceny na spolkových chalupách.

Česká rada dětí a mládeže (ČRDM)

Česká rada dětí a mládežeČeská rada dětí a mládeže (ČRDM) byla založena v červenci 1998 zástupci osmi sdružení dětí a mládeže. Od té doby vstoupilo do této střešní organizace již 102 spolků (mezi nimi mají většinu celostátních sdružení dětí a mládeže). V současné době národní rada čítá kolem 200 000 individuálních členů. Členy ČRDM jsou sdružení velmi malá i ta největší, včetně devíti krajských rad mládeže. Tomíci patří mezi zakládající sdružení. Zástupcem asociace a zároveň místopředsedou ČRDM je Ondřej Šejtka. Asociace TOM úzce s českou radou spolupracuje, přispívá do časopisu Archa i na webové stránky Adam.cz, oddíly se zapojují do projektů, které ČRDM pořádá. V roce 2011 sázeli čeští a moravští tomíci lípy sv. Anežky České. Naše oddíly využívají úrazového pojištění, které pro ně rada zprostředkovala, ve spolupráci s ČRDM pořádala asociace Bambiriádu.

Junák – český skaut, z. s.

Junák – svaz skautů a skautek ČRPřátelské vztahy našich a skautských oddílů jsme potvrdili smlouvou mezi náčelnictvy obou spolků již v roce 2000, spolupráce s junáky probíhala ale již daleko dřív. Tomíci a junáci se potkávají na turistických závodech, spolupracují na akcích pro veřejnost, jako byla např. tradiční Bambiriáda a nebo jsou jiné dětské dny. Naše oddíly si vzájemně půjčují tábořiště. Velkým přínosem kooperace jsou výhodné ceny při ubytování v objektech, které oba spolky provozují. Vedení obou spolků dlouhodobě koordinují vzájemný postup vůči státu a dalším partnerům a nacházejí při tom společnou řeč. Smlouva na úrovni náčelnictev je vnímána jako formální rámec těchto aktivit, potvrzení toho, že spolupráce není nahodilá, že spolky k sobě mají blízko, že je spojují i shodné kořeny.

Liga lesní moudrosti (LLM)

Liga lesní moudrostiNeformální kontakty mezi představenými obou spolků přerostly do smlouvy o vzájemné spolupráci, kterou jsme s woodcraftery podepsali v roce 2002. S ligou nás pojí četné vazby osobní, vzájemné využívání tábořišť a objektů, programová shoda a v neposlední řadě i dlouhodobá spolupráce v rumunském Banátu. Zde připravují woodcrafteři a tomíci tábory pro děti krajanů. V časopisu Tomík vychází pravidelně strana s woodcrafterskou tematikou.