Partneři Asociace TOM

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyČinnost Asociace TOM dlouhodobě podporuje ze státních prostředků Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Bez této pomoci by tomíci jen těžko mohli svou činnost provozovat. MŠMT patří za partnerský přístup a setrvalou, dlouholetou podporu náš velký dík.

 

Klub českých turistů (KČT)

KČT, jeden z nejstarších českých spolků, který nepřetržitě pracuje již 125 let a po celou dobu více či méně pracoval s mládeží, je pro Asociaci TOM nejbližším a přirozeným partnerem. Pro řadu oddílů je klubové zázemí mateřskou základnou. Personální vztahy ještě více posílily v roce 2010, kdy do předsednictva KČT byla zvolena Libuše Valentová, spolu s Jiřím Homolkou a Rostislavem Kašovským. Tomíci se spolu s dospělými členy KČT účastní stovek klubových akcí, mnohé z nich aktivně připravují. Klub českých turistů finančně Asociaci TOM podporuje především při pořádání turistických závodů, v materiálovém vybavení, podporuje výchovné akce a rozvoj turistických základen. Dobře také funguje spolupráce při využívání a údržbě klubové chaty Kusalíno ve Vsetínských vrších. Obě organizace si vzájemně poskytují výhodné ceny na spolkových chalupách.

Česká rada dětí a mládeže (ČRDM)

Česká rada dětí a mládežeČeská rada dětí a mládeže (ČRDM) byla založena v červenci 1998 zástupci osmi sdružení dětí a mládeže. Od té doby vstoupilo do této střešní organizace již 102 spolků (mezi nimi mají většinu celostátních sdružení dětí a mládeže). V současné době národní rada čítá kolem 200 000 individuálních členů. Členy ČRDM jsou sdružení velmi malá i ta největší, včetně devíti krajských rad mládeže. Tomíci patří mezi zakládající sdružení. Zástupcem asociace a zároveň místopředsedou ČRDM je Ondřej Šejtka. Asociace TOM úzce s českou radou spolupracuje, přispívá do časopisu Archa i na webové stránky Adam.cz, oddíly se zapojují do projektů, které ČRDM pořádá. V roce 2011 sázeli čeští a moravští tomíci lípy sv. Anežky České. Naše oddíly využívají úrazového pojištění, které pro ně rada zprostředkovala, ve spolupráci s ČRDM pořádá asociace Bambirádu.

Junák – český skaut, z. s.

Junák – svaz skautů a skautek ČRPřátelské vztahy našich a skautských oddílů jsme potvrdili smlouvou mezi náčelnictvy obou spolků již v roce 2000, spolupráce s junáky probíhala ale již daleko dřív. Tomíci a junáci se potkávají na turistických závodech, spolupracují na akcích pro veřejnost, jako jsou např.tradiční Bambiriáda, dětské dny. Naše oddíly si vzájemně půjčují tábořiště. Velkým přínosem kooperace jsou výhodné ceny při ubytování v objektech, které oba spolky provozují. Vedení obou spolků dlouhodobě koordinují vzájemný postup vůči státu a dalším partnerům a nacházejí při tom společnou řeč. Smlouva na úrovni náčelnictev je vnímána jako formální rámec těchto aktivit, potvrzení toho, že spolupráce není nahodilá, že spolky k sobě mají blízko, že je spojují i shodné kořeny.

Liga lesní moudrosti (LLM)

Liga lesní moudrostiNeformální kontakty mezi představenými obou spolků přerostly do smlouvy o vzájemné spolupráci, kterou jsme s woodcraftery podepsali v roce 2002. S ligou nás pojí četné vazby osobní, vzájemné využívání tábořišť a objektů, programová shoda a v neposlední řadě i dlouhodobá spolupráce v rumunském Banátu. Zde připravují woodcrafteři a tomíci tábory pro děti krajanů. V časopisu Tomík vychází pravidelně strana s woodcrafterskou tematikou.