Předsednictvo Asociace TOM

Jméno a příjmení Místo působení Email Odpovědnost
Tomáš Novotný Roztoky ton@a-tom.cz Předseda. Vede spolek a zastupuje ho navenek. Řídí ústředí, zodpovídá  za  rozpočet  a  stav  základen, ediční činnost spolku, charitativní projekty,
grantové řízení MŠMT a činnost předsednictva.
Zdeněk Rolinc Bystřice pod Hostýnem zrolinc@volny.cz Místopředseda. Spolupracuje při organizaci moravské letní školy, podílí se na správě základen Stříbrné Hory a Uh.Hradiště.
Jiří Homolka Vsetín jirikhomolka@seznam.cz Spravuje dvě základny, klubové Kusalíno a asociační Polanu.
Ve vedení asociace prezentuje pohledy Klubu českých turistů,
Pečuje o kontakty s Němci a Rakušany.
Tomáš Hurt Ústí nad Labem tomek@a-tom.cz  Stará se o vzdělávání hospodářů, propojení evidence tomíků s programem ESO, angažuje se v organizaci FunTOMa.
Tomáš Fúsek Mikulášovice info@tom-mikulasovice.cz Má celoročně na starosti turistické závody.
Ondřej Šejtka Praha ondra@a-tom.cz Stará se o spolkovou databázi, inovaci webových stránek. Pečuje o projekt Svítíme s hořcem, podílí se na organizaci FunTOMa.
Anežka Klabanová Poděbrady klabanova@seznam.cz  Spravuje sociální sítě, podílí se na organizaci letních brigád, Světlušky, Hořcové výzvy, FunTOMa.
Stanislav Prais Ostrava prais@seznam.cz Šéfuje výchovné radě, vylepšuje metodiku vzdělávání a evidenci školitelů. Zajišťuje hladký přenos informací do Moravskoslezského kraje.
Marek Kuskov Praha marek.kuskov@gmail.com Má na starost organizaci brigád na asociačních základnách (zejména) v českých zemích.