Předsednictvo Asociace TOM

  Místo působení e-mail Odpovědnost
Tomáš Novotný Roztoky ton@a-tom.cz Vede spolek a zastupuje ho navenek.  Řídí ústředí,  
zodpovídá  za  rozpočet  a  stav  základen, ediční činnost spolku, charitativní projekty,
grantové řízení MŠMT a činnost předsednictva.
Jiří Homolka Vsetín jirikhomolka@seznam.cz Spravuje dvě základny, klubové Kusalíno a asociační Polanu.
Ve vedení asociace prezentuje pohledy Klubu českých turistů,
Pečuje o kontakty s Němci a Rakušany.
Zdeněk Rolinc Bystřice pod Hostýnem zrolinc@volny.cz  Spolupracuje při organizaci moravské letní školy, podílí se na správě základen Stříbrné Hory a Uh.Hradiště. Od 26.3.2018 místopředseda spolku.
Tomáš Fúsek Mikulášovice info@tom-mikulasovice.cz  Má celoročně na starosti turistické závody.
Ondřej Šejtka Praha ondra@a-tom.cz Stará se o spolkovou databázi, inovaci webových stránek. Pečuje o asociační telefonní síť a o projekt Svítíme s hořcem
Anežka Klabanová Poděbrady klabanova@seznam.cz  Spravuje sociální sítě, podílí se na organizaci letních brigád, Svěltušky a Hořcové výzvy
Ivo Skoček Valašské Meziříčí skocek@seznam.cz Pořádá moravskou letní táborovu školu, vymýšlí nové hry, rozjíždí intenetovou hru pro tomíky Hořcová výzva.
Stanislav Prais Ostrava prais@seznam.cz Šéfuje výchovné radě, vylepšuje metodiku vzdělávání a evidenci školitelů. Zajišťuje hladký přednos informací do Moravskoslezského kraje.