Tipy na oddílové aktivity v onlajn době

Ondra

:

Asociace

Ve čtvrtek 12. listopadu se sešlo více než 50 tomíků na video diskuzi a debatovali o oddílovém programu v době, kdy se nemůžeme s dětmi potkávat. Požádali jsme několik oddílů o popsání jejich nápadů, jak oddílový program řeší. Sešla se hromada nápadů a my ji přinášime i vám všem. Popisované aktivity jsme rozdělili do 3 kategorií: VÝZVY, PUTOVÁNÍ, HRY. Pod každým tipem naleznete kontaktní údaje pro případné dotazy.


VÝZVY


PUTOVÁNÍ


HRY


Výzvy

Týdenní výzvy vedoucích (TOM Sirius Ostrava)

Hlavním motorem této výzvy jsou vedoucí, ale ne ve smyslu vymyslím úkol a nechám ostatní plnit. Je to právě naopak. Daný vedoucí si vymyslí výzvu pro sebe, a naopak se snaží nalákat ostatní členy i nečleny oddílu, aby se k němu přidali a on v tom nebyl sám. Výzva se plní celý týden. Jak to probíhá v praxi? Výzvu si na daný týden připraví vždy dva vedoucí. Na Instagramu https://www.instagram.com/siriustom/ vyrobí upoutávku a hecují ostatní, aby se k nim přidalo co nejvíce dětí. Výzvy jsou různorodé od vysloveně sportovních, třeba každý den si zaběhej, každý den jdi na procházku, přes vzdělávací výzvy – každý den si přečti deset stránek knížky, společenské výzvy – uvař jídlo pro celou rodinu, až po humorné výzvy – například vyber si pouze jednu část příboru (lžíci, vidličku nebo nožík) a všechny jídla jíš pouze daným jedním kusem příboru. Členové i vedoucí navzájem sdílí své výsledky, chlubí se úspěchy a také hlásí, že se jim daný den nepodařilo výzvu splnit. Plnění výzev je dobrovolné, ale zúčastněným po splnění výzvy přináší body do celoročního bodování.

Standa Prais (TOM Sirius Ostrava), prais@seznam.cz

Legionářská výzva (TOM Rokytná)

Ku příležitosti vzniku samostatného československého státu se tomíci rozhodli přijmout výzvu "Dostaňme legionáře domů" a během středy 28. 10. 2020 se vypravili do přírody. Samozřejmě ne s celým oddílem, ale každý sám, případně se svou rodinou. Výzva vznikla v našem brněnském oddíle TOM Rokytná a po zveřejnění na Facebooku se rozšířila po celé republice. Cílem bylo připomenout si osudy legionářů, kteří se významně podíleli na vzniku naší republiky. A aby se legionáři dostali domů, museli urazit cca 29 000 km. Výzvy se účastnilo celkem 203 lidí. Celkem ušli 1635,7 km a při avizovaném přepočtu (1 km ve skutečnosti = 20 km legionářských) jsme legionáře tedy dostali nakonec opravdu domů. Je to krásných 32 714 Km. Výlety se uskutečnily po celé naší republice: Jeseníky, Brno, Rapšach, Kralovice, Beskydy, Ostrava, Jizerské hory, Polabí atd., ale také Polsko, Rakousko. Dokonce máme i několik rekordů. Nejstarším účastníkem byla 80letá babička, nejvíce kilometrů na jednu osobu bylo 27 km a nejpočetnější oddíl, který se do výzvy zapojil, byl TOM Práčata Rapšach. Našim cílem bylo připomenut osudy statečných legionářů, kteří se nemalým dílem zasloužili o vznik naší nové Československé republiky. Protože naše oddíly nejen děti baví, ale také nenápadně vzdělávají a vedou je k vlastenectví.

Poznámka: o toto spojení aktivity s historií republiky měly velký zájem i média, pořad Zprávičky dokonce nabídl, že kdyby o akci věděli dopředu, přijel by i štáb a doprovázel nějakou ze skupinek tomíků. Výzva ostatním mimo oddíl šířena přes web a hlavně přes Facebook stránku Asociace TOM a také skupinu „tomíci na síti“.

Regina Böhmová (TOM Rokytná), aniger@centrum.cz

T.O.M. (TOM Sůvy)

Sůvy se i přes ztrátu podzimních prázdnin doma nenudí – na klubovně se jim objevil tajemný náborový plakát s QR kódem, který je odkázal na ještě o něco málo tajemnější webové stránky. Zjistily, že mají možnost zapojit se do výběrového řízení T.O.M. – Tajné Organizace „M“ (eM je prozatím tajné) a tak také s chutí učinily! Od plánovaného začátku podzimních prázdnin probíhá ve formě výzvy (nepatrně podobné té Hořcové) první kolo výběrového řízení do již výše zmiňované organizace. Děti si úkoly nechávají schvalovat na emailu, který jsme speciálně pro naši celoroční hru založili, a my se zde s nimi snažíme komunikovat, jak nejvtipněji to dovedeme. Samy úkoly jsou postaveny především na budování dovedností, na snaze děti propojit i za současné situace a samozřejmě i na tom, na čem stojí snad celý náš oddíl – na potřebě se společně bavit. Téma si udržíme celý rok, budeme ho postupně rozvíjet korona nekorona, a na táboře (který už snad online nebude) vygraduje v celotáborovku s názvem PO-T.O.M. Jednotlivé úkoly a další informace naleznete na stránkách: https://t-o-m8.webnode.cz/

Martin Jinřišek (TOM Sůvy), jindrisekmartin@gmail.com

Zažij podzim (TOM Dakoti)

Když tomíci nezažijí podzim v oddíle, mohou jej zažít doma, ale přitom stále s oddílem. Nesoutěžní výzva obsahuje 13 tematicky zaměřených úkolů, ale lépe řečeno spíš zážitků. Podzimní zaměření úkolů, kdy jsou děti motivovány jejich zažitím, ne poměřováním s ostatními. Ideální je sbírat fotografie a vydávat je v článcích, fotoreportech (například zde a zde), Facebooku apod., průběžně zveřejňovat a tím podněcovat ostatní k jejich plnění. V době koronaprázdnin ideální činnosti pro celou rodinu. Příloha ke stažení zde - Grafické zpracování výzvy (.pdf a .psd) 

Tomek Hurt (TOM Dakoti), hurt.tomas@gmail.com

Virtuální vandr (TOM Stopaři)

V rámci oddílu jsme vyrazili na virtuální vandr. Ač se nemůžeme potkávat, tak prožíváme stejná dobrodružství, jako na běžné výpravě. 2x týdně děti dostávají emailem zadání úkolů, které simulují reálný vandr. Např. musí si zabalit věci na výpravu, přespávají na karimatce ve spacáku, musí sami vařit večeři (všichni stejné jídlo), musí vyfotit západ slunce, upéct si buřta apod. Kromě těchto zážitkových úkolů mají děti úkoly, díky kterým se učí nové aktivity, např. vyhledávání v jízdním řádu (plánují cetu do dalšího místa výpravy), zjišťují informace o úsecích výpravy pomocí vyhledávání na webu apod. Výzva je určená dětem 2. stupně, které jsou schopny sami pracovat s počítačem. Řešení úkolů posílají vedoucím emailem. Díky tomu se učí jak pracovat s emailem, jak mají psát oslovení apod. Snažili jsme se vymyslet takové úkoly, které děti nejen pobaví ale něco zajímavého se při nich i naučí. Jak se nám daří můžete sledovat na Facebooku oddílu (https://www.facebook.com/stopari.tom)

Jirka Černer (TOM Stopaři), cernerjiri@stopari-jirkov.cz

Koronachallenge (oddíl Poutníci)

Koronachallenge byla výzvová hra motivovaná úvodním videem. Jednalo se o soubor výzev, které byly různě bodově ohodnocené a hlavně přibývaly v průběhu času. Některé výzvy zůstávaly a bylo je možné plnit kdykoli, jiné se objevily pouze na víkend či na daný týden (zejména křížovky a kvízy). Jednotlivé výzvy naleznete zde: https://oddilpoutnici.cz/koronachallenge Úvodní video zde: https://www.youtube.com/watch?v=otUFQlIoqCs

Ondřej Opičák Turek (oddíl Poutníci), ondra.opice@gmail.com


Putování

Putování po QR kódech (TOM KADAO)

V rámci oddílu jsme vytvořili akci, kdy děti putovali po městě a jeho kolí pomocí QR kódů. Vždy při vyfocení QR kódu umístěného na A5 kartičce v terénu se jim zobrazilo nové místo přes aplikaci Mapy.cz.

Jak na QR kódy v Mapách.cz?

Není den, kdy bych na mobilu neotevřel aplikaci Mapy.cz. Tato aplikace je prostě famózní. S její pomocí jsem trefil po turistické značce na vrchol Lysé hory, ukládal si navštívená místa na Islandu i v Norsku nebo s offline navigací projel národní parky na západě USA. Teď se autoři opět vyznamenali a vytvořili zajímavou funkci, pomocí které můžeme vygenerovat odkaz na kterékoliv místo na světě nebo ještě lépe QR kód, který umí toto místo na mapách zobrazit. Jak na to? Nebudu se zbytečně rozepisovat, mrkněte zde: https://www.youtube.com/watch?v=A1begHRnCmY

V QR kódech může být uloženo několik vlastních bodů, celá trasa, nebo třeba jen místo, kde je ukrytý poklad. My jsme využili QR kódů k hledačce, na jejíž konci byl ukrytý poklad. Každý QR kód vytištěný na cedulce ukazoval, kde se nachází další cedulka s QR kódem. Kdo došel až nakonec, dozvěděl se, kde je ukryta odměna pro šikovného badatele. Pokud nepošlete děti do lesa jen tak, aby se prošli, ale pustíte jim video, ve kterém meteorit zpustošil krajinu a vědci je vyslali do oblasti prozkoumat území, jistě pro ně bude mít tato hra úplně jiný náboj. Naši hru najdete pro inspiraci zde: https://www.kadao.cz/?str=vypravy/vyprava&id=570

Jen pozor na tři drobná úskalí, na která jsme během týdenní hry, kterou si prošlo cca 40 človíčků, narazili.

  1. Občas se stane, že aplikace načte informaci z QR kódu, ale na Mapách.cz se místo nezobrazí. V tomto případě stačí aplikaci ukončit (úplně vypnout) a načíst QR kód znova (nezapomeňte mít zapnutá data). Pak už to opět šlape.
  2. GPS v mobilu mohou mít nepřesnosti i v řádech metrů, je třeba s tím počítat při ukrývání malých věcí. Někdy je také třeba chvíli počkat, než se GPS chytne.
  3. Doporučení: Po naskenování QR kódu a zobrazení bodu na mapě je více než vhodné si bod uložit, aby se vám neztratil (stačí na bod ťuknout a dát Uložit, je to jednoduché, vyžaduje to ale přihlášení k účtu Seznam).

Do QR kódu nemusíte uložit jen body v mapě, ale spoustu jiných objektů, například obrázek, odkaz na webovou stránku, GPS souřadnice, text, obrázky stromů s popisky, mapové značky a kdoví co ještě. Stačí využít některý z bezplatných generátorů, třeba jeden z těchto: www.qrgenerator.cz nebo www.flowcode.cz.

Adam Weicht (TOM KADAO), adam.weicht@seznam.cz

Strašidýlková cesta (TOM Rokytná)

Každý rok pořádáme tuto akci pro veřejnost. Vzhledem k situaci jsme ji uspořádali aspoň pro oddílové děti, abychom byli schopni dodržet všechna opatření. Děti na cestu vyráží s lampiony, chodí po stanovištích a plní jednoduché úkoly, překážková dráha apod. Cesta je vždy na nějaké téma, letos to bylo Brněnské pověsti. A tak děti mohly z dálky vidět hrdiny z těchto pověstí. Za splněný úkol dostanou malou odměnu, bonbón, arašídy, lízátko. Na cestu se bylo nutné přihlásit přes mail. Pak účastníci obdrželi místo startu, podrobný popis stanovišť, co kde mají dělat a čas kdy mají být na startu.

Regina Böhmová (TOM Rokytná), aniger@centrum.cz

Fabuláčci alias kešky (TOM Zlaté šípy)

Jde o třítýdenní aktivitu podobnou hledání kešek. Tedy hledání zajímavých věcí na hezkých místech. V našem případě se hledají skřítci Fabuláčci, což má návaznost na motivaci oddílového bodování. Děti mohou vyrážet sami nebo s rodinou, odpoledne, o víkendu, zkrátka tehdy, kdy se jim to hodí. V okolí města se nachází 15 zajímavých míst, kde jsou schovány krabičky s Fabuláčky, dřevěnými postavičkami. Fabuláčka získá ten nejrychlejší a za něj do krabičky dá nějakou jinou hezkou věc, kterou přinesl. Další nálezce si může odnést věc, kterou najde, a dá do krabičky zase tu svoji. Zároveň si každý bere fotku Fabuláčka, které jsou uvnitř uloženy. Ze získaných fotek z jednotlivých míst si pak každý skládá své album s Fabuláčky. Na daném místě se zároveň každý podepíše, ať ostatní vidí, kdo už tam byl. Pořídí selfí, které my následně umístíme na webové stránky. Snažíme se o co největší zpětnou vazbu, vyzýváme, ať posílají fotografie a píšou své zážitky na Messenger. Mapu míst a informace k nim máme uvedeny na webu. Dvě třetiny míst jsou umístěny poblíž města, ať mohou děti vyrazit odpoledne a zbytek je ve vzdálenějších lokalitách, vhodných na půldenní či celodenní výlet. Podrobnosti najdete na https://zlatesipy.tomici.cz/fabulacci-2-2/

Ivo Skoček (TOM Zlaté šípy), skocek@seznam.cz

Gamebook (TOM Zlaté šípy)

Hra je vytvořena podle knižní předlohy Gamebook. Existuje daná příběhová linie, kterou lze projít více cestami, podle rozhodnutí, které činí hráč v určitých bodech. Každý bod představuje reálné místo v krajině, body jsou zaznačeny do mapy, kterou hráči dostanou na začátku hry. Na každém místě, které představuje např. studánku, sochu panny Marie, až po dračí jeskyni, najde hráč část příběhu a na některých místech se cesta dělí na dvě a podle toho, co se v příběhu odehrává, hráč vybere, kterou z cest chce pokračovat. Hráči mohou také získat různé artefakty či se zúčastnit boje s hrací kostkou. Např. když narazí na Démony, zažene je za pomocí růžence, který musí získat na jiném místě od panny Marie.

Broňa Mojžíšek (TOM Zlaté šípy), avark@seznam.cz

Schoval jsem vám (TOM Dakoti)

Pro oddíl specifické číslo 13 se stalo putujícím štafetovým kolíkem. Před samotnou hrou jsme tomíkům vysvětlili pravidla a navnadili k tomu, aby se přihlásili do hry. Následně jsme vytvořili posloupnost hráčů (a v průběhu hry ještě porůznu připojovali další, kteří se nestihli/nemohli přihlásit včas). O co ve hře jde? První v řadě schová jistý předmět (u nás plechová třináctka) a místo schovky sdělí druhému v pořadí. Ten se vypraví v co nejkratší době na dané místo předmět objevit, podepsat se do archu a uschovat předmět na jiné zajímavé místo. Následně dá vědět zase dalšímu v pořadí a děj se opakuje. Vedoucí v den zahájení hry vyvěsil přesná pravidla na web (zde) a odeslal hráčům plus jejich rodičům SMS se informací o zahájení akce a hrubým popisem, odkazem na web. V další SMS pak každému hráči (a rodiči) přišla zpráva s kontaktem na následujícího hráče (a jeho rodiče) v pořadí. V průběhy hry doporučujeme aktualizovat článek s pravidly o fotografie jednotlivých skrýší, popisovat průběh a stav hry na Facebooku apod. Příloha ke stažení - arch (připojen ke štafetovému předmětu (.pdf a .docx))

Tomek Hurt (TOM Dakoti), hurt.tomas@gmail.com

O poklad Babinského (TOM Rokytná)

Od začátku karantény hrajeme hru O poklad Babinského. (Babinský byl loupežník, jak praví pověst, a byl vězněný u nás na Špilberku odkud několikrát uprchl). Děti byly informovány, že tento Babinský zde někde ukryl poklad a má spoustu skrýší, kde nechal pár mincí. Děti mají za úkol najít tyto skrýše a vzít si jednu minci. Za 4 mince dostanou jeden klíč k pokladu. Aby mohly vyrazit k pokladu, musí mít 12 klíčů. Cesta za pokladem je naplánovaná na 13.12.2020. Ovšem klíče mohou získat i jiným způsobem. Na každý týden vyhlašuji nový úkol. O tom, jak jej splnily, se přesvědčím na online schůzce. Úkoly jsou různé např. udělat herbář z listů, upéct strašidlo z jakéhokoli těsta (to souviselo to se Strašidýlkovou cestou) atd. Ovšem největší úspěch měl úkol plnit Modrý život. Kde jsem trochu pozměnila kolonky, něco zůstalo stejné a něco jsem přidala. Cvičení, domácí práce, dobrý skutek, radostný požitek a čestné chování. Zvláště kolonku domácí práce ocenili rodiče a vyžádali si, aby modrý život pokračoval i v listopadu :). A za radostný požitek se nepočítají hry u počítače či jezení spousty sladkostí.

Klíče také mohly získat účastí na Legionářské výzvě a Strašidýlkové. Kde hledat nové skrýše se mohou všichni podívat na rajče, kde máme uložené naše fotky. Ale alba se skrýšemi jsou uzamčené. Aby se k nim dostali, musí rozluštit zašifrované heslo. Šifru ukazuji dětem na online schůzce, ale ještě je vždy pošlu i rodičům mailem. Po zadání kódu se dostanou k fotkám skrýší. Nemají žádný popis místa, mapu nic. Jen fotku. Děti máme v oddíle ze tří brněnských částí, proto skrýše rozmisťuji spravedlivě do všech těchto částí nebo na neutrální a vzdálenější území, které je nutí udělat si malý výlet. V prvním kole jsem otevřela 11 skrýší, a pak už každou středu vždy jen 3. Hru hraje u nás 30 dětí ve věku od 5-13let. Dokonce, nám díky ní přibili i dva noví členové. S malými dětmi se hry účastní rodiče. Ti starší si do skrýší zaběhnou sami. Někdy se zdá, že to rodiče prožívají víc než děti.

Regina Böhmová (TOM Rokytná), aniger@centrum.cz


HRY

Vyzvědači v temných uličkách (TOM Dakoti)

Foglarovská městská hra, kterou Dakoti letitě pořádají pro 200 tomíků, dostala "individuální" ráz. Vedoucí motivují tomíky ke hře a svolají na určitý den a určitou hodinu do centra města tomíky a jejich rodiče ke hře. Nedojde ke kumulaci osob, jelikož každý hráč začne s hrou kdekoliv v hracím územím, dle svého uvážení. Hra se hraje 2 hodiny v centru města. Obálku s nastříhanými lístky s otázkami si hráči vyzvednou na jednom z několika předem určených míst těsně před začátkem hry. V určený čas losují první otázku z obálky a už se vydávají do ulic města hledat správnou odpověď. Přesná pravidla, za co mohou tomíci body získat nebo naopak ztratit, naleznete na dakotském webu (zde).

Po skončení hry se hráči vrací do svých domovů, odkud zasílají herní fotografie jednomu z vedoucích. Dvě hodiny po skončení hry je pak čeká online vyhodnocení. Během hry i vyhodnocení se tomíci řídí pravidlem fair-play. Body si tak na konci sčítají sami. Hráč s nejvyšším počtem bodů získává hlavní cenu, kterou je pro letošní rok fotomontáž jeho postavy s legendární trofejí - Větev. Fotomontáž ho představí radujícího se v davů tomíků, před týpkem či třeba na Eifelovce. Mladším hráčům nabízíme možnost hrát v doprovodu rodičů či starších sourozenců :).
Příloha ke stažení - ukázková herní mapa včetně foto míst a popisu (.pdf), sbírkové kartičky (.pdf), mustr otázky (.xlsx)

Kristýna Kvíky Beránková (TOM Dakoti), kristyna.berankova@centrum.cz

MAFIE (TOM Lesani)

Mafie je hra, kdy ve městě Karviné působí dvě znepřátelené mafiánské rodiny, každou z nich vede Don = vedoucí a má svého Sotto Cápa = rádce. Hlavním motivem hry je dostat Dona z vězení a zjistit proč se tam ocitl. Úplně na začátku Don volá v noci Sotto Cápovi, aby svolal co nejdříve rodinu =družinu, poté začíná samotná hra. Děti dostanou každý týden seznam nových úkolů s krátkým vysvětlením, proč zrovna tohle je teď důležité. Také je zde úkol, který se prolíná celou hrou – výběr výpalného, určuje, kde má daná rodina vliv. 2x týdně vedení kontroluje Městské podniky jako večerky, kavárny, restaurace atd.…, kam děti lepí cejchy (nálepky). Té rodině, které náleží horní cejch má z daného místa finanční profit. Cílem je, aby nejlépe každé dítě ve skupině mělo na týden aspoň nějaký malý úkol a zapojilo se tak do celé hry. Úkoly na týden tvoří v podstatě jednotlivé etapy. Veškerá komunikace s dětmi probíhá přes Messenger – každá rodina má vlastní skupinu a 2x týdně online Consilio Grande = družinovka, kde Don předává své rodině úkoly a probírá co a proč se (ne)povedlo minulý týden. A poté Commisione = oddílovka, kde se schází celý oddíl na Google meet. Donové se vždy krátkou scénkou snaží posunout příběh dál a určit, o co se bude ten večer hrát. Poté hrajeme online hry, kde děti získávají body nebo peníze. Celá hra je koncipována minimálně na měsíc a klademe důraz, abychom děti dostávali do situací, které neznají (byty kamarádů, využití rodičů a bývalých členů). Hra je komplexní a její prezentace na venek probíhá na FB přes oddílové noviny, kam přispívají i samotné děti. Je třeba podotknout, že hra je na organizaci velice náročná. Doporučujeme pouze pro oddíly, kde tým vedoucích a instruktorů má minimálně 5 lidí. Zde naleznete kompletní materiály ke hře.

Adam Noremberczyk (TOM Lesani), anorcik@seznam.cz


Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
Prosíme odpovězte na otázku
To prevent automated spam submissions leave this field empty.