Svítíme s hořcem

Co je to Svítíme s hořcem?

Svítíme s hořcem byl projekt výhodných cen na dodávky elektřiny a plynu pro všechny tomíky, jejich rodinné příslušníky, přátelé a příznivce.

Organizace Junák - český skaut, z.s. tomíkům nabídla účast v zaběhnutém a výhodném projektu Skautské energie. (U tomíků jsme projekt levnější energie nazvali Svítíme s hořcem). Během let se však situace vyvinula a skauti umožnili do tohoto výhodného projektu vstoupit komukoliv. Projekt Svítíme s hořcem tak skončil.

Skautskou energii můžeme však doporučit - více informací včetné přihlášky k odběru naleznete na www.skautskaenergie.cz.