Svítíme s hořcem

Co je to Svítíme s hořcem?

Svítíme s hořcem je služba, která nabízí výhodné ceny na dodávky elektřiny a plynu pro všechny tomíky, jejich rodinné příslušníky, přátelé a příznivce. Můžete tak ušetřit za používání energií ve svých klubovnách, základnách, ale i domácnostech a firmách.

Organizace Junák - český skaut, z.s. tomíkům nabídla účast v zaběhnutém a výhodném projektu Skautské energie. (U tomíků jsme projekt levnější energie nazvali Svítíme s hořcem). Jde o službu, díky které můžete ušetřit peníze za dodávky elektřiny a plynu pro své klubovny, základny a také domácnosti a firmy. Umožňuje dosáhnout společně na ceny, které jednotlivý odběratel nemůže běžně získat. Uveďme, že u skautů této služby využívá několik tisíc domácností, kluboven apod. A i u tomíků již touto energií svítí cca 100 domácností, všechny asociační chalupy apod.

Vysoká konkurence firem na trhu s energiemi a vzájemné soupeření dodavatelů může být pro zákazníka výhodné a to v podobě stále lepších podmínek. Tak tomu je v případě jednotlivců, ale když do hry vstoupili skauti (organizace s 50 000 členy), podařilo se jim vyjednat podmínky, které jsou ve srovnání s běžně dostupnou nabídkou bezkonkurenční!
 

Jak to celé funguje?

Skauti vybrali ve výběrovém řízení partnera projektu, společnost Terra Group Investment, a.s. (dále jen TGI). Ta zajišťuje veškerý servis, tedy na základě plné moci od zájemců vypovídá stávající smlouvy a administruje převod k novému dodavateli. Pomáhá také řešit reklamace a zodpovídá provozní dotazy. Junák samozřejmě stále dohlíží na to, aby TGI nakládala se smlouvami pouze podle daných pokynů.

Od roku 2019 se o nová odběrná místa stará společnost Občanům, s. r. o. Dosavadní plné moci udělené Terra Group Investment jsou však nadále platné a TGI zařizuje servis spolu s novým subjektem Občanům (jedná se o propojené společnosti z jednoho holdingu).

Pro rok 2019-2020 byli vysoutěženi zvlášť dodavatelé plynu a elektřiny a to pro dosažení nejlepších cen. Závazek se rovněž prodlužuje z 1 roku na 2 roky.
 
Zemní plyn
Nejlepší nabídku na dodávky zemního plynu a novým dodavatelem pro následující období se stává společnost Armex Energy. Od 1.1.2019 k němu budou přepojeni všichni stávající zákazníci. Odběrná místa nových zákazníků s plánovaným připojením od 1.11.2018 budou již připojována také k novému dodavateli.
 
Elektřina
Nejlepší nabídku na dodávky elektřiny a novým dodavatelem pro následující období se stává společnost eYello CZ (Yello Energy). Od 1.1.2019 k němu budou přepojení všichni stávající zákazníci. Odběrná místa nových zákazníků s plánovaným připojením od 1.11.2018 budou již připojována také k novému dodavateli.

Pokud se chcete připojit ke Svítíme s hořcem, nemusíte uzavírat smlouvu přes tomíky ani Junáka, ale uzavíráte ji přímo s daným dodavatelem. Samozřejmě s vyjednanými výhodnými podmínkami.

Služba neobsahuje žádné skryté poplatky.
 

Kolik to stojí?

Vstup do projektu Svítíme s hořcem a tedy do Skautské energie je zdarma, náklady s projektem spojené pokryje dodavatel energie. Ten zaplatí Junáku za každou spotřebovanou MWh 25 Kč.

Elektřina (Ceny jsou uvedeny v Kč/MWh bez DPH)

Roky 2019, 2020 - eYello CZ (Yello Energy)

ElektřinaVT - Vysoký tarifNT - Nízký tarif
Tarify pro domácnosti
D01d, D02d1087 Kč/MWh 
D25d, D26d1344 Kč/MWh830 Kč/MWh
D35d, D45d, D56d, D57d, D61d1279 Kč/MWh1089 Kč/MWh
Tarify pro firmy
C01d, C02d, C03d1228 Kč/MWh 
C25d, C26d1488 Kč/MWh966 Kč/MWh
C35d, C45d1430 Kč/MWh1228 Kč/MWh
Měsíční poplatky40 Kč

Plyn (Ceny jsou uvedeny v Kč/MWh bez DPH)

Roky 2019, 2020 - Armex Energy 

Cena za všechna odběrná místa640 Kč/MWh
Měsíční poplatky0 Kč

Kde mohu ušetřit?

Cena elektřiny se skládá z několika částí, ceník, který vidíte výše upravuje pouze jednu část a to "dodávku silové elektřiny" Vzhledem k tomu, že se množí dotazy, kterou část plateb je možné snížit, níže uvádíme, z čeho se skládá cena energií.

Cena elektrické energie se skládá z:

Regulovaná část - Poplatky stanovuje Energetický regulační úřad a distributor je nemůže ovlivnit. Je to vlastně cena za distribuci, pronájem rozvodné sítě apod.

  • Poplatek za rezervovaný příkon
  • Poplatek za systémové služby
  • Příspěvek na obnovitelné zdroje
  • Poplatek operátorovi trhu (OTE)

Neregulovaná část - Tu může dodavatel ovlivnit. Slevy a akce se počítají jen z této části ceny.

  • Cena za dodávku silové elektřiny – a tady je možné právě ušetřit díky výhodnějším sazbám
  • Pevná cena za měsíc – někteří dodavatelé mají pravidelnou měsíční platbu, ta u Svítíme s hořcem není

Daně - Daně stanovuje stát, musíte je zaplatit u každého dodavatele i distributora elektřiny.

  • Daň z přidané hodnoty (DPH)
  • Daň z elektřiny

Ušetřit tedy můžeme pouze na "neregulované části" z ceny lektřiny, ta jediná se mění dle dodavatele elektrické energie. U plynu je situace obdobná.

Výpověď ze stávající smlouvy

Pokud se chcete do Svítímě s hořcem připojit, tak můžete svou stávající smlouvu vypovědět sice sami, ale jednodušší je dát novému dodavateli plnou moc k vyřízení celé záležitosti (a ten pak vše zařídí za vás). U smluv standardně bývá tříměsíční výpovědní lhůta, pokud nejste vázáni k dlouhodobějšímu závazku. Po odeslání objednávky tedy vyplníte plnou moc a zašlete ji novému dodavateli a ten již vše zařídí za vás.

Jak se mohu do Svítíme s hořcem přihlásit?

V evidenci tomíků naleznete v menu odkaz „Energie“. Zástupci oddílu zde mohou vkládat žádosti pro fyzické osoby (klasická domácnost, chata, kdy majitelem je osoba) nebo žádosti pro právnické osoby (klubovna v majetku oddílu, kancelář v majetku firmy apod.). V žádosti vyplníte potřebné údaje jako např. jméno, adresu, stávajícího dodavatele, kontaktní údaje a nahrajete naskenované poslední vyúčtování za energie a smlouvu s původním dodavatelem. Společnost Občanům (resp. TGI) podle těchto dokumentů dokáže stanovit, kdy bude možné od dodavatele odejít. Po odeslání žádosti vám přijde plná moc, kterou je nutné ve dvou kopiích zaslat poštou na adresu Občanům (resp. TGI). Veškeré informace obdržíte také následně emailem. Bude vás rovněž telefonicky kontaktovat pracovník Občanům (resp. TGI), který s vámi váš přechod dokončí.

Pod záložkou „Energie“ můžeterovněž sledovat, jaké jste podali žádosti a koho jste do systému výhodné energie přihlásili.

Kde sehnat další informace?

Více informací o celém projektu Svítíme s hořcem vám poskytne Ondřej Šejtka na emailu ondra@a-tom.cz. Pokud byste si však o celém systému Skautské energie, který nám službu poskytuje, chtěli přečíst více, doporučujeme stránky projektu na adrese www.skautskaenergie.cz.