Jak propojit ESO a tomíckou evidenci?

Skeleton ESO a tomícká Evidence spolu spolupracují. V tento moment je možné synchronizovat dat z oficialit oddílu a data členů. Pokud o synchronizaci máte zájem, postupujte dle těchto kroků:

1)      Přihlašte se do tomícké Evidence (https://evidence.a-tom.cz).

2)      Na kartě “Ostatní služby” zvolte “ESO”. Poté se přihlašte do ESO přes Evidenci tím, že uvedete v Evidenci vaše uživatelské jméno a heslo z ESO. 

 

 

 

3)      Pokud jste vše uvedli správně, uvidíte hlášku “Vaše přihlášení do ESA je platné”. V tento moment si můžete zvolit jednu ze tří možností “typu synchronizace”:

a)      “vypnuto” – žádná data nebudou z Evidence ani z ESO do druhé databáze přecházet.

b)      “Evidence do ESA” – data z Evidence budou nahrána do ESO. Toto doporučujeme tehdy, když například s ESO začínáte a nemáte tam žádná data (nahrají se vám tam tak data z Evidence). Nebo tehdy, když v Evidenci máte data čerstvější a správnější, tedy vám vlastně ESO aktualizují. Při výběru této možnosti nebudete moci v ESO editovat členy, oficiality oddílu apod.

c)       “ESO do Evidence” – data z ESO budou převedena do Evidence. Používáte-li v průběhu roku více účetní program než Evidenci, vyplatí se vám tato volba. Při výběru této možnosti nebudete moci v Evidenci editovat členy, resp. data, která jsou z ESO přenášena.

Poznámka: Směr toku dat můžete kdykoliv změnit. Například pokud máte v ESO stará data, zvolte nejprve možnost b), data aktualizujte a poté změňte tok dat na možnost c), pokud se vám s ESO pracuje lépe či do něj přistupujete častěji.

 

 

 

4)      Pokud jste zvolili jakoukoliv synchronizaci dat (tedy možnost b) či c)), je zapotřebí, abyste napárovali členy. Toto je potřeba vykonat pouze 1x, po úspěšném párování již toto nebudete muset činit. Klikněte na “párování členů” a v následující tabulce projděte členy, které chcete párovat či nikoliv. Párování je intuitivní – pokud například zaškrtnete osobu fajfkou, bude se tato osoba přenášet z jedné do druhé databáze. Pokud u té samé osoby ještě vyberete její protipól z druhé databáze, nepřenese se osoba jako nový člen, ale budou se aktualizovat data vámi vybraného člena. Pokud člena nezafajfkujete, jeho data se do druhé databáze nepřenesou.

Synchronizace oficialit se provádí automaticky dle vámi zvoleného směru synchronizace.