Nouzová nocoviště

Ondra
Asociace

Máte chuť zadarmo přespat v Národním parku Šumava – a to na různých místech hned sedmkrát? Protáhlou Šumavou prochází 103 km dlouhá červeně značená páteřní hřebenová turistická trasa spojující Železnou Rudu se Zadní Zvonkovou. Při ní bylo zřízeno 7 nouzových nocovišť ve vzdálenosti od sebe pod 20 km. Nocoviště je vymezeno jednoduchým dřevěným ohrazením a doplněno turistickým sezením, mobilními toaletami a panelem s informacemi, vč. informace o dostupném zdroji vody a provozním řádem. Provoz nocoviště je celoroční, vždy od 18 do 9 hodin. Zájemce zde může přespat jen jednu noc (ve stanu nebo pod širákem), nesmí si zde rozdělávat oheň a odpadky si musí odnést s sebou. A teď už jen otevřít příslušnou mapu a najít si předem jednotlivá nocoviště. Na červené značce: Hůrka u Prášil, Poledník, Modrava, Bučina, Strážný, Nové Údolí a na zelené značce: 1,7 km od Plešného jezera.

Dobrou noc.