Třetím předsedou České rady dětí a mládeže se stal woodcrafter Aleš Sedláček

Ondra
Asociace

Dělné a nekonfliktní, což oceňuji zejména, bylo včerejší (17. dubna 2008 konané) valné shromáždění naší národní rady. Bylo bezvadné nezdržovat se procedurálními otázkami – touto částí auditorium promptně provedl končící předseda ČRDM Pavel Trantina. Pominu své lehké rozpaky z toho, že ze dvou malých, cca stohlavých sdružení, se jedno hlasováním přítomných delegátů členem národní rady stalo, a druhé ne, byť si společky jsou podobné rozsahem činnosti i motivací ke vstupu; rád napíšu, že k zásadnímu bodu, totiž volbě nového šéfa České rady dětí a mládeže, jsme „pluli“opravdu v klidné a dělné atmosféře. Houstl poněkud vzduch, to díky nebývalému množství zájemců o čtvrteční spektákl. Stačilo však otevřít okna! Musely se taky nahonem sehnat nějaké židle, ale i to se zvládlo... Smírně proběhla i debata o mimořádném ocenění deseti osobností, které nějak (pozitivně) zasáhly do chodu národní rady za deset let její činnosti. Návrh, který jako mimořádný podal Pionýr spolu s mladými hasiči a Duhou, byl schválen drtivou většinou hlasů, na představenstvu bude jen určit, kde se předání výroční ceny odehraje, totiž zda na Bambiriádě či v Roztokách při oslavě deseti let. Na volbu jsme byli všichni zvědaví, i když počet nominací pro stávajícího místopředsedu národní rady mohl výsledek napovědět. Stalo se. Krátce před 19 hodinou usedl do pomyslného křesla předsedy po Janě Vohralíkové a Pavlu Trantinovi Aleš Sedláček-Tokaheya, mateřským přístavem v Lize lesní moudrosti. Do představenstva si přivedl jako statutárního zástupce Jana Cieslara (Junák), řadovým místopředsedou se stal Ondřej Šejtka, tomík.
Alešovo vítězství bylo přesvědčivé a dává mu silný mandát do dalších tří let. Svému vítěznému sokovi popřál mnoho zdaru i kandidát Pionýra Jiří Let. Nový předseda, ale třeba i šéf Pionýra Petr Halada, udělili ve svých proslovech absolutorium končícímu (leč v představenstvu nadále přítomnému) Pavlu Trantinovi a silný potlesk napověděl, že sál se s jejich hodnocením Pavlova předsednictví většinově ztotožnil. O špetku vzruchu se možná postaral nový člen představenstva Martin Paclík-Koudy z Vysočiny svým návrhem zmapovat české a moravské tábory v dosud největší míře, jakou tato země pamatuje. O návrhu se bude debatovat, jistě to není věc k rychlému rozhodnutí. S tím se, myslím, bez problémů smířil i Koudy, který slíbil tuto debatu iniciovat a zřídit příslušné fórum na Adamovi.
Přeji novému vedení České rady hodně nadšení, času, pevných nervů a nám, kdo vnímáme zcela správně národní radu jako servis, přeju... hodně tolerance. Žádal o ni i nový předseda ve své sympatické a lidsky hluboké řeči. Vedení národní rady, kancelář, všichni jsou tu pro nás. Je nás hodně, jsme netrpěliví, mnohdy puntičkářští a nepříjemní, jsou mezi námi lidé, pro které je forma často víc, než obsah. Spojuje nás ale společná idea a cíl. Připomínám to drobně pateticky v roce desátého výročí založení České rady dětí a mládeže, spolku spolků, pro který stojí za to pracovat.

Svůj pozdrav, blahopřání a přesvědčení, že spolupráce s novým šéfem národní rady bude stejně bezproblémová, jako tomu bylo s dosavadním, vyjádřila první náměstkyně ministra školství ing. Eva Bartoňová a ředitel odboru pro mládež Mgr. Jaroslav Tuček.

Tomáš Novotný
předseda Asociace TOM a koordinátor pracovní skupiny Stát