Už jste se registrovali do asociace?

Ondra
Asociace

Vážení kolegové, pevně věříme, že jste již odeslali letošní registraci pro rok 2008. Připomeňme, že 

- termín je do konce ledna 2008  
- jen ti, kdo se včas registrují, budou mít nárok na 10 čísel Turisty. Letos budeme přísní 
- časopis vychází častěji, předplatné je tedy logicky vyšší, takže ho necháme posílat jen těm, kdo se včas registrují! (Počítejte s tím, že po linii asociace dostanete l. číslo Turisty až se zpožděním. Čekáme se seznamem předplatitelů do konce ledna, pak ho postoupíme zasilatelské službě, časopis tedy dorazí pravděpodobně až ve druhé půlce února - jinak to nedokážeme, neurgujte, prosím!!)
- jen ten, kdo se včas zaregistruje, má automatický nárok na všechny vyhlašované druhy dotací
- velmi důležité je to, abyste kopii vašeho registračního listu poslali vaší oblasti, tedy krom Kostky, kterou řešíme zde na ústředí jaksi automaticky. Je důležité - jako každý rok - aby se tomíci dostali do evidence i po linii KČT. Připomínáme tuhle věc proto, že máme zájem dobrých vztazích s klubem i proto, že od počtu členů řádně registrovaných v odborech se odvíjí finanční podpora tomíků od klubu (je určena zejména  na materiál a závody). Stejně jako vloni budeme rádi, když počet členů registrovaných v Kostce klesne ve prospěch řádných oblastí a odborů.

Díky za pochopení, za ústředí (ton)

PS: Připomínáme, že nepreferujeme  platby za registraci předávané na sněmu. Přiděláte tím práci účetním, není to standardní postup, je riziko zmatku.Pokud budete na sněmu odevzdávat registrační listy, pak pouze Alici Pařízkové či Zdence Náhlovské, které budou proplácet jizdné.