Letní tábory: zdá se, že při čištění odpadních vod zdravý rozum zatím vítězí

Ondra
Asociace

Zveřejňujeme korespondenci šéfa skautů ing. Výprachtického stran výkladu zákona, který řeší čištění odpadních vod na klasických táborech. Z odpovědi pracovnice ministerstva vyplývá, že na táborech na zelené louce snad opravdu nebudeme muset stavět čističky.

Vážená paní inženýrko,
rád bych se optal jak to vypadá se stanoviskem k odpadním vodám na letních táborech projednávaným 6.12. v Poslanecké sněmovně na Školském podvýboru. Dávali jsme Vám k tomu vyjádření, o jehož zaslání jsme vás v případě souhlasu žádali a které přikládám. Podle § 38 odst. 1 věta první vodního zákona odpadní vody jsou vody použité v obytných, průmyslových, zemědělských, zdravotnických a jiných stavbách, zařízeních nebo dopravních prostředcích, pokud mají po použití změněnou jakost (složení nebo teplotu), jakož i jiné vody z nich odtékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Z této definice dovozujeme, že za odpadní vody nelze považovat vody znečištěné běžnou činností (vaření, mytí) na letních stanových táborech, kde se nachází pouze jednoduché přechodné konstrukce sloužící k táborovému životu. Zejména se bude jednat o umývárnu sestávající z lavórů či žlabů umístěných na dřevěných konstrukcích a dále o kuchyň sestávající z drobných kulatin a překrytou plachtou. Dovolujeme si proto požádat o výkladové stanovisko k tomu, zda je tento náš závěr správný. Budu Vám velmi vděčen pokud se mi ozvete a dáte mi vědět jak si tato věc stojí.

Přeji Vám krásné vánoční svátky

*Ing. Josef Výprachtický*

Odpověd od pracovnice ministerstva životního prostředí naleznete v přiloženém dokumentu.