Kalendárium 2008 je na světě!

Ondra
Asociace

Ke stažení zde, v tištěné versi v lednu 2008 na sněmu, poté dostanou všechny oddíly Kalendárium poštou.