Pochvala Bobrům

Ondra
Asociace

Náčelník asociace děkuje oddílu Bobři (TOM 216) z Berouna za vzorně vykonanou brigádu ve Sloupu, za uklizený pozemek a nařezané dříví. Díky vám!