Walk & more

Ondra
Asociace

V tomto německém čtvrtletníku pro děti a mládež vyšel dvoustránkový článek o vzájemné spolupráci, přátelství mezi TOM Čmoudíci a DWJ Landesverband Rheinland Pfalz. V létě uskutečnily oba oddíly výměnné akce  v rámci programu Hallo Nachbar! Všem němčinu ovládajícím čtenářům přejeme pěkné čtení (viz příloha).