Ostravský TOM BVÚ se angažuje v dobré věci a získal dotační prostředky z evropských fondů

Ondra

:

Asociace
TOM BVÚ, ostravský oddíl s více než 60-letou historií, se stal úspěšným příjemcem dotace ze strukturálních fondů EU. Díky této dotaci vznikne v Ostravě Vzdělávací a tréninkové centrum pro osoby s pohybovým handicapem a osoby ohrožené sociální exkluzí (vyloučením z běžného života společnosti). V nové přístavbě dnes plně funkčního Centra pro volný čas a pomoc mládeži TOM BVÚ tak bude vytvořeno zázemí pro realizaci široké nabídky kurzů a služeb pro různé skupiny obyvatel.
Myšlenka na výrazné rozšíření aktivit TOM BVÚ a vybudování vzdělávacího centra, které by sloužilo nejenom členům tábornického oddílu, ale i široké veřejnosti, se zrodila už v roce 2003. Následovalo období příprav projektové dokumentace a hledání finančních zdrojů. V rámci strukturálních fondů EU byl vybrán jako nejvhodnější dotační program SROP, umožňující získat dotaci ve výši až 90% nákladů. Společným úsilím vedení oddílu a bývalých i současných členů se podařilo zpracovat veškeré podklady nutné pro odevzdání žádosti o dotaci. Koncem roku 2005 pak byl náš projekt zastupitelstvem moravskoslezského kraje vyhodnocen jako jeden z nejlepších a schválen k realizaci.
Projekt ,,Vzdělávacího centra“ je zaměřen na osoby s pohybovým handicapem a na osoby ohrožené sociálním vyloučením vlivem dlouhodobé nezaměstnanosti, nízké nebo nedostatečné kvalifikace nebo nedostupnosti vzdělání (jsou to například nezaměstnaní absolventi SŠ bez praxe, dlouhodobě nezaměstnaní občané, lidé s nízkou úrovní kvalifikace, nezaměstnaní obyvatelé na vesnicích a v pohraničních oblastech, atd.). Další cílovou skupinou jsou děti a mládež jakožto skupina potenciálně ohrožená sociálně patologickými projevy současné společnosti.
V rámci projektu bude zrealizováno 77 rekvalifikačních a motivačních kurzů, které absolvuje na 1000 účastníků z řad příslušníků zmíněných cílových skupin.
Projekt v celkovém objemu téměř 20 mil. Kč je financován ze strukturálních fondů Evropské unie (SROP), ze státního rozpočtu (MMR) a z prostředků Moravskoslezského kraje v rámci grantového schématu - Síť sociální integrace 2004. Potřebných 10% nákladů stavby, které nejsou předmětem dotace, pokryje TOM BVÚ formou práce v naturáliích. Zahájení provozu Vzdělávacího a tréninkového centra je plánováno na 1.1.2007.