Smlouva na rekonstrukci Sloupu podepsána

Ondra
Asociace
1. září, tedy přesně měsíc po otevírání obálek veřejné soutěže, podepsal předseda Asociace TOM Tomáš Novotný smlouvu o kompletní rekonstrukci vily ve SLoupu v Čechách a jejím přebudování na Evropské vzdělávací středisko turistiky mládeže a mládežnickou ubytovnu. Práce, které jsou rozděleny do dvou finančních a čtyřech realizačních etap, mají hodnotu více než 11,6 milionu Kč a jsou z drtivé části financovány ze strukturálních fondů EU. Půjde-li vše hladce, měla by být stavební rekonstrukce ukončena v listopadu roku 2007. (ústř)