Změny cen u asociačních základen

Ondra
Asociace
Vážení kolegové, vzhledem ke stále se zvyšující ceně dřeva a obecně rostoucím nákladům na údržbu chalup (které poplatek za noclehy NIKDY nepokryje) si dovolujeme anoncovat, že počínaje 1. lednem 2007 s největší pravděpodobností zvýšíme cenu za nocleh v Janově, a to o deset korun na noc. Pro naše oddíly a smluvní partnery (KČT, Junák, LLM) by pak nocleh stál 60,- Kč/osobu, pro cizí 80,- Kč/osobu. Jedním z důvodů, proč se ke zvýšení odhodláváme, je i rostoucí tlak místního úřadu v Janově, abychom platili tzv. vzdušné. Zdá se, že ani jako nezisková organizace nebudeme mít v této věci výjimku. Tato změna začne platit, pokud ji schválí zářijové předsednictvo. Bude pak oznámena na webu a ve Kře př. Tomíkovi.
Anoncujeme tuto možnost již dopředu. Konstatujeme také, že pokud bude schválena, bude se nová cena vztahovat jak na pobyty již předem zabukované, tak na pobyty rezervované v budoucnosti. Nelze se proto odvolávat na cenu uveřejněnou v adresáři Tomík tomíkovi, který vychází obročně. Nelze se odvolávat ani na nižší cenu, kterou případně naleznete ve starých tiskovinách či někde v hloubi webových stránek. Vše se budeme snažit aktualizovat, opomenutí však může nastat. Janova se týká také zvýšení minimálního paušálu za den pobytu pro „ostatní“ (netýká se tomíků a smluvních partnerů) a to ze současných 450,- Kč na 600,- Kč. Tato změna vstupuje v platnost okamžitě. Děkujeme za pochopení, tato opatření nám umožní nadále zvelebovat náš společný majetek. Další změna, veselejší, se bude týkat cen za Dubici. Tedy pokud ji schválí nejbližší zasedání předsednictva. Jelikož tato základna zůstala letos po většinu roku nevyužita, navrhuji snížit cenu za nocleh o deset korun. Nově by tedy naše oddíly a smluvní partneři (KČT, Junák, LLM) platily za nocleh 20,- Kč/osobu a ostatní 30,- Kč/osobu.
Tomáš Novotný, předseda Asociace TOM