Další tomíci

Ondra
Asociace

Čest a sláva kolegům, kteří k 1.srpnu doregistrovali další tomíky.
Ústředí jim děkuje a dává je za příklad jako borce-úderníky. Jejich seznam je uveden v tabulce v příloze (jih,ton).