Složení nové vlády

Ondra
Asociace
Po měsíci neúspěšných vyjednávání mezi dosud vládními socialisty a po vládě toužící pravicí vstupuje na scénu nový fenomen: Česká rada dětí a mládeže.U vědomí toho, že partaje nejsou schopné se dohodnout, po ostrých vnitřních debatách a vzrušených diskusích se představenstvo těsně přiklonilo k variantě vyslat posly k předsedovi ODS Topolánkovi s návrhem, že Česká rada dětí a mládeže spolu s ním sestaví vládu, které bude Topolánek předsedat. Vyjednávání nebyla jednoduchá, oba vyjednávači, zkušení harcovníci z řad národní rady dovedli ale šéfa občanských demokratů vzít mezi sebe a drobet přitisknout (viz obrázek) Výsledkem je vláda v tomto složení:

Premiér: Mirek Topolánek
Zahraničí: Pavel Trantina
Školství a mládež: Michala Šojdrová V
nitro: Josef Výprachtický
Orba a pobyt v přírodě: Aleš Sedláček
Sociální věci: Jiří Zajíc
Průmysl,doprava a evropské fondy: František Šmajcl
Kultura a odkaz F. Josefa: Tomáš Novotný
Obrana:Martin Bělohlávek
Informatika:Jana Vohralíková