Další tomík je na světě

Ondra
Asociace
Blahopřání do Ostravy, kde přišla na svět nová tomička, Markéta
Slavíková.
Rodičům blahopřejeme a chválíme za rozhojnění spolku!
(ústředí)