Upozornění k parníku Tyrš

Ondra
Asociace
Vzhledem k tomu že s koncem května se blíží termín, kdy jste měli na ústředí poslat kopii dokladu o zaplacení za účast na červnové oslavě a vzhledem k tomu, že více jak polovina přihlášených tak ještě neučinila, Vás důrazně žádám o zaplacení a odeslání kopie do konce května. Dokud tak všichni neučiníte, nebude možné poslat Vám bližší organizační pokyny a hlavně se tak sami můžete připravit o možnost levného ubytování. Dále dávam na vědomí, že pokud budete mít zájem o nocleh i ze soboty na neděli je možné ho zajistit. Pokud budete mít zájem, zaplaťte za něj současně s platbou za účast a na papír mi rozepište za kolik osob a za jaké noclehy jste zaplatili.
Jiří Hovorka