Konec přijímání přihlášek na oslavu XV. narozenin asociace

Ondra

:

Asociace
Ústředí ke 4.
květnu ukončuje přijímání přihlášek na oslavu XV. narozenin asociace, čili na
plavbu parníkem Tyrš. Pro všechny doposavaď přihlášené oddíly máme dobrou
zprávu, mělo by se dostat na všechny zájemce. Dopis s podrobnějšími informacemi
můžete očekávat příští týden.