VÝZVA OPOZDILCŮM

Ondra
Asociace

Důrazně prosíme všechny oddíly, které se dosud nezaregistrovaly,

aby tak co nejdříve učinily! Pošlete prosím Evidenční list pro rok 2006
na adresu ústředí k rukám paní Balcerové.