Letní táborové školy 2006

Ondra
Asociace
Letní táborové školy 2006 budou letos pořádány v termínu od 19. do 26. srpna. Česká táborová škola bude opět v
Dědově, \moravská\ v Západních Tatrách. V příloze si můžete stáhnout
podrobnější informace o obou akcích včetně přihlášek. Upozorňujeme na termín
odeslání, který je jenejpozději do 25. května, a to na adresu
pořadatele.