Mladí lidé za život bez tabáku

Ondra
Asociace

ČRDM se zapojila do projektu Evropského fóra mládeže a Evropské komise
\Mladí lidé za život bez tabáku?\.

Ten se skládá ze dvou částí - národních konzultací mladých lidí o tom, co si
myslí o problematice kouření a konference v Bruselu.

ČRDM zjišťuje, jaký mají mladí lidé ke kouření vztah, prostřednictvím internetového dotazníku na adrese www.adam.cz/tabak. Výsledky budeme
zpracovávat do \národního manifestu mladých lidí o tabáku\ Velmi bychom
uvítali Vaši pomoc při šíření informace o tomto průzkumu mezi členy Vašich
organizací. Hlasovat lze do příštího čtvrtka 20. dubna.

Evropské fórum mládeže pořádá v rámci projektu \Mladí lidé za život bez
tabáku?\ celoevropskou konferenci, jež se uskuteční v Bruselu ve dnech 18. -
21. května 2006. Za Českou republiku se jí může zúčastnit 8 mladých lidí.
Konference dá zúčastněným příležitost přímo ovlivnit tvorbu Manifestu
evropské mládeže, jenž má být shrnutím doporučení pro tabákovou politiku v
EU, a prohloubit kontakty s ostatními národními radami mládeže a členskými
organizacemi Evropského fóra mládeže.
Zúčastnit se mohou mladí lidé (občané členského státu EU) ve věku 18 - 35
let se zájmem o aktivní účast na konferenci, mající dobrou znalost
anglického jazyka a schopní prezentovat organizaci, jež je vyslala.
Pořadatelé zabezpečí ubytování, stravování a proplatí účastníkům cestovní
náklady. Uzávěrka příjmu přihlášek je 26. dubna 2006.
Bližší informace a přihlášku najdete na
www.adam.cz/view.php?cisloclanku=2006040401

Abychom nezůstali jen u manifestů a konferování, chceme vyvolat také diskusi
o kouření, zaměřenou na praktické problémy s ním spojené ve sdruženích.
Jak řešíte, pokud jste se s tím již setkali, situaci, kdy se vám na akci
sdružení, která je určena spíše dětem a mladým lidem, objeví dítě závislé na
nikotinu? Zakazujete nebo tolerujete kouření mezi členy oddílů na akcích?
Uvítáme Vaše podněty na adrese vedoucí redaktorky serveru Adam.cz Radky
Páleníkové radka@adam.cz.