Máte zájem o filmy promítané na směnu?

Ondra
Asociace

Zájemci o filmy, které byly promítány na sněmu, totiž o dílko Zlatých Šípů
Chalupáři aneb Naděje a Smrtihlav, a také o prezentační filmek o spolku z dílny
Jirky Choura, nechť se prosím mejlem nebo dopisem, které jasně označí FILM
,obrátí na ústředí.

Dodáme do léta, mějte, prosím, trpělivost.

Chalupářský
film si mohou promítat ti, kdo mají vztah k našim asociálním domům, domkům,
chalupám, ať už patří k vzorňákům nebo bordelářům, ten druhý je vhodný jako
prezentace spoku pro rodiče, radnice, při náboru nováčků....

Filmy budeme
distribuovat na cd proti poplatku 50 Kč.

(ton)