Kontrola údajů na novém webu

Ondra
Asociace

Chtěl bych poprosit všechny oddíly, aby si překontrolovaly své údaje na nových asociačních stránkách v sekci Kontakt - Oddíly a případné nesrovnalosti či aktualizace posílaly na e-mail ustredi@a-tom.cz Během naplňování stránek obsahem mohlo dojít k překlepům, či jiným chybám, za které se případně omlouvám. Těm, kteří již zaslali aktualizované informace děkuji.

Jan Kolář