Vítáme Vás na nových webových stránkách

Ondra
Asociace
Milí návštěvníci našich webových stránek, přátelé a příznivci tomíků,

po pěti letech jsme výrazně proměnili grafickou podobu našeho
asociálního webu, vylepšili a zpřehlednili jeho strukturu, zjednodušili
vyhledávání a ponořili Vás do příjemné modré a populární oranžové.
Nový web, to je samozřejmě i vylaďování mušek, chybiček. Mějte, prosím proto pár týdnů trpělivost. Dobře míněné náměty můžete posílat našemu webmasterovi na adresu ustredi@a-tom.cz. Můj dík za přípravu nových stránek patří právě Janu Kolářovi, který je inicioval, zpracovateli Františkovi Štěpánkovi a Tomáši Maxmiliánovi, na grafické podobě se podíleli též Jiří Šmída a Jiří Palát. Zdar Vašim monitorům, vážení návštěvníci.

Tomáš Novotný
předseda Asociace TOM ČR