Očkování a letní tábory - máte v tom jasno?

Ondra

:

Asociace

Pomalu se blíží táborová sezóna a na ústředí se množí dotazy, jak je to vlastně s očkováním a účastí neočkovaných dětí na táborech. A tak zde nabízíme aktuální přehled legislativy.

Zásadní věcí je stanovit, zda je váš tábor tzv. zotavovací akcí či jinou podobnou akcí pro děti. Toto jsou pojmy, které upravuje § 8 Zákona o ochraně veřejného zdraví (258/2000 Sb.) a je zásadní pro určení, zda se vašeho tábora může účastnit i neočkované dítě.

Zotavovací akce

Zotavovací akce je organizovaný pobyt pro 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dnů, jehož účelem je posílit zdraví dětí, zvýšit jejich tělesnou zdatnost, popřípadě i získat specifické znalosti nebo dovednosti. Pokud je váš tábor zotavovací akce, pak je pro vás závazný §9 článek 1a) zákona, který říká, že "na zotavovací akci lze vyslat jen dítě, které je zdravotně způsobilé k účasti na ní a podrobilo se stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci"

Potvrzení o očkování je součástí Posudku o zdravotní způsobilosti, který vystavuje praktický lékař dítěte. Posudek je platný 2 roky, děti ho rovněž využívají pro školy v přírodě, soustředění apod. Bez posudku od lékaře, kde lékař potvrdí, že je dítě zdravotně způsobilé účasti na zotavovací akci, nelze dítě na tábor přijmout. Toto se bohužel týká i dětí, které chodí celoročně do oddílu a jezdí na víkenodvé výpravy (ty však nejsou zotavovací akcí). Pokud takové dítě v oddíle máte, může absolvovat celoroční program a všechny akce, které nejsou zotavovací, na tábor (pokud je delší než 5 dnů a účastí se ho 30 a více dětí do 15 let) ho však vzít nemůžete.

Pokud se vedoucí akce rozhodne neočkované dítě na zotavovací akci přijmout, může být v případě kontroly sankcionován dle zákona (strop sankce - pokuty od místní hygienické stanice - je v současné době nastaven na 30 tis Kč).

Jiné podobné akce

Pokud se jedná o tzv. jinou podobnou akci (tedy kratší než 5 dní nebo pro méně než 30 dětí ve věku do 15 let), požaduje zákon pouze to, aby pořadatel zajistil "hygienicky nezávadný stav zařízení, zásobování akce pitnou vodou v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem pro zotavovací akce a účast pouze fyzických osob, které splňují podmínky stanovené v § 10 odst. 1 a 3" (ty definují způsobilost dospělých účastníků tábora). 

Na tyto akce se tedy §9 Zákona o ochraně veřejného zdraví nevztahuje a je tedy možné na ně neočkované dítě přijmout. Mezi jiné podobné akce patří i příměstské tábory bez ohledu na počet dětí či délku trvání tábora.

 

Ondřej Šejtka

 


Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
Prosíme odpovězte na otázku
To prevent automated spam submissions leave this field empty.