Kolotoč nápadů - bodovací systémy na táborech

tomek

:

Asociace

Kolotoč nápadů se v lednu 2021 opět roztočil. První Kolotoč ze série Celotáborovky se věnuje bodovacícm systémům. Vedoucí z různých oddílů dokázali, že není potřeba jen psát a sčítat čísla, lze připravit bodovací systémy plné náhody, strategie, napětí či malebnosti. Neváhejte a prolistujte článek...

TOM Dakoti, Česká Lípa: DOSYPÁVÁNÍ PÍSKU - HIMALÁJE

Bodovací systém znázornoval jeden z cílů tábora - dostat se na vrchol Mt. Everestu. Skupiny získávaly za umístění v etapě určité množství barevného písku (barva měla jen estetický důvod), který postupně dosypávaly do modelu nejvyšší hory světa. Kdo v závěrečné etapě dosypal “horu” první, vyhrál - v závěrečné etapě bylo možné získat písek opakovaně v menších množstvích za různě náročné úkoly.

Za každou etapu bylo k dispozici různé množství písku v lahvičkách (lahvičky byla různé - objemově, barevně i tvarově). Počet lahviček se rovnal počtu dětí, aby každý mohl něčím přispět své skupině. Vybírání lahviček probíhalo následovně: Lahvičky stály na stolech cca 20 metrů od dětí. Vítězná družina po dané etapě měla výhodu, její členové vybíhali pro písek jako první. Několik vteřin po nich vyběhl druhý tým, následně třetí atd. Kdo se dotkl libovolné lahvičky, získal ji a nemohl ji měnit. Díky různorodosti lahviček a časovému presu nebylo vůbec jisté, že by první tým posbíral nejlepší lahvičky. Tímto prvek jsme jednak stírali rozdíly mezi skupinami a zároveň mohli ovlivňovat množství písku, aby se hora nedosypala před finální etapou. 

Véna Křepelák (V.Krepelak@seznam.cz)

 

TOM Dakoti, Česká Lípa: HODY VÍCEHRANNÝMI KOSTKAMI - JUMANJI

Bodovací systém znázorněn velkou replikou hry Jumanji. Cílem hry bylo dostat se svou figurkou do středu hry a tím hru dokončit. Ve hře tří týmů a průvodce Alana byly čtyři druhy kostek: čtyř-, šesti-, osmi- a dvanáctihranná, a to vždy v každé ze 4 barev družin (figurek). Podle umístění v předešlé etapě získaly skupiny určitou kostku své barvy, se kterou následně házely a posouvaly se ve hře dál. Prvek náhody přinášelo házení kostkou a to různě hrannou.

Po každém hodu se uprostřed hracího pole zjevil veršovaný text, který buď uvozoval následnou etapu ihned se rozvíjející, případně to byl text pro zpestření (formou úkolu, krátké činnosti), který neměl na etapu žádný vliv. Poslední možností veršovaného textu byl přímý zásah do rozehrané hry - posun určité družiny dopředu či dozadu, výměna figurek atd. Toto nám umožnilo reagovat na vývoj, zrychlovat či zpomalovat hru/družinu. Skupina, která se první dostala do středu hry, zvítězila.

Véna Křepelák (V.Krepelak@seznam.cz)

 

TOM Dakoti, Česká Lípa: STAVBA ŽELEZNICE - POCOUCOVA LHOTICE

Cílem hry je obnovit starou železnici v Pocoucově Lhotici a hlavně po letech uspořádat závod Pocoucova padesátka. Družiny si podle umístění v etapě postupně vybírají z několika hromad surovin potřebných k zisku jedné kolejnice (systém postupného vybíhání družin pro hromadu viz systém u Himalájí výše). Suroviny jsou na hromadách, kdy každá je jiná (různá kombinace materiálu), nejde často říci, která je lepší. Suroviny si mohou týmy vyměňovat mezi sebou nebo si je koupit u obchodníka. Za suroviny mohou kdykoliv koupat kolejnici, kterou si natřou a postupně vkládají na herní plán na zem. Takto vzniká železniční síť s cílem spojit co všechna města. Družina získává bonusy, pokud do města přivede železnici jako první.

Závěrečná etapa využila železniční síť. Družiny za drobnější úkoly ve finální etapě “Pocoucova padesátka” získávaly body, které proměňovaly v posun jejich lokomotivy (posun po vlastní kolejnici je vyšel levněji, než po cizí). Cílem bylo co nejrychleji projet tratí, která probíhala před etapou vylosovanými městy. Družina s nejvíce kolejnicemi vstupovala do finální etapy s výhodou (větší šance, že při závodu více využije vlastních kolejnic a tedy bude mít levnější posuny). Nicméně ostatní družiny měly možnost celkové výhry také, bojuje se tak do poslední vteřiny. 

Mirka Matějková (mirkamatejkova58@gmail.com)

 

TOM Veverk, Brandýs nad Labem: OBECNĚ 

Zobrazení bodů a výsledků všech táborových činností se u nás schází vždy na jednom místě. Podoba se  ale liší. Nemusí to tedy být tabulka, může to být mapa, kde plují lodě, triko, na které se skládá jméno jednotlivce z různě cenných slabik,

podsvícené zkumavky se vzácnou tekutinou, stavba a různě velké díly - odměny, které se skládají, hodiny, kde vítězství měří čas přesypu a objem zrnek nebo třeba i živý záhonek a počet různě vzácných květin, které musí tábor přežít, aby byly započítány. 

Matěj Chour (chour.matej@gmail.com)

 

TOM Rokytná, Brno: ZISK ÚZEMÍ - STÍNADLA

Celá hra byla postavena na tom, že děti byly Vontové a bránily Rychlým šípům vynášet jejich tajemství na druhou stranu. Za jednotlivé hry se získávaly uličky a potencionání voliče do volby Velkého Vonta. Po vybrání ulice si vytáhly lístek s číslem, který oznamoval, kolik Vontů zde žije. Plácky pak byly cennější a získalo je to družstvo, které mělo k plácku více přístupových cest.

Stejně jako v knize do volby Velkého Vonta patřilo získat co nejvíc tajemství: kdo je Široko, kdo jsou Rychlé šípy, Bratrstvo kočičí pracky ad. Tyto role jsme si rozdali my starší a děti měly odhalit, kdo je kdo. Široko se zjevoval v táboře a kdo ho chytil, dostal lístek bonusový lístek, který se také počítal do volby.

Regina Böhmová (aniger@centrum.cz)

 

TOM Chippewa, Česká Lípa: OBCHODOVÁNÍ - HOBIT

Velice rádi využíváme osvědčené táborové hry, které si upravujeme k obrazu svému, zejména pak bodovací systémy, a to z několika důvodů:

1. máme relativně hodně dětí a málo vedoucích, tedy potřebujeme hodnocení jednoduché, organizačně jasné, bez komplikovaných "udělátek".

2. rádi průběžným hodnocením připravujeme podmínky závěrečné etapy, kterou vše vrcholí. Týmy tedy průběžně získají různé schopnosti, peníze, vybavení, atd.

3. snažíme se nesoutěžit, zajistit vždy prvek náhody či střídání úspěchů.

Na posledním táboře vybral každý tým na konci etapy svého zástupce, který šel s předem domluveným, ale ostatním utajeným obnosem za obchodníkem. Bylo to vždy těsně před nebo po setmění, svíčky, maska, tajemství. Obchodník jim dával kameny s různými schopnostmi. Tedy za vítězství sice dostal tým nejvíce platidel, ale ve výsledku záleželo na schopnosti obchodovat, domluvit se a taktizovat.

Zdeněk Šmída (zdenek.smida@gmail.com)

 

TOM Zlaté Šípy, Valašské Meziříčí: SKLÁDAČKA - OBROVY HODINY

Cílem hry je pomoct obrovi poskládat jeho hodiny. Na začátku se děti dozvídají, že obr byl na zemský povrch vyslán z podzemní obří říše, aby nechal opravit hodiny, které nedopatřením rozbil. Tímto nešťastným činem zastavil v obří říši čas. A děti mu s tím mohou pomoci. Družiny jsou během tábora odměňovány za hry a soutěže jednotlivými částmi hodin, které jsou uloženy v obří brašně.

Družina vždy vyšle svého zástupce do tajuplné brašny, ze které si vybere příslušný počet dílů, podle umístění. Následně díly natřou barvou své družiny a umístí pod přístřešek. Jakmile je brašna prázdná, nastává čas na skládání hodin. Společným úsilím se celé dílo podaří. Hodiny jsou krásně pestrobarevné a je na nich vidět, jakou měrou ta která skupina přispěla ke společnému dílu. 

Hop - Ivo Skoček (skocek@seznam.cz)

 

TOM Klubka, Šenov: DOBÝVÁNÍ ÚZEMÍ - HRA O TRŮNY

Účastníci jsou rozdělení do družin (rodů). Na mapce Westerosu začíná každý rod tím, že ovládá jen své hlavní město (označeno vlaječkou), ostatní území jsou neovládaná (divoká) nebo je ovládalyi rody vedoucích (ty byly zapojeny do příběhu tábora). Cílem je na konci tábora ovládat nejvíce území (některá území – např. hlavní města jsou významnější než obyčejné území). Vítězství v táborovce (etapovce) je odměněno vlaječkou (dobytím území) pro první místo a zlatem pro ostatní místa. Za zlato se primárně kupovali vojáci (3 druhy – útoční, obranní a kombinovaní), ale občas fungovalo i jako platidlo při dohodách mezi rody. Cena vojáků byla pro každý den vyhlášená. Kromě dobývání (resp. přeskupování vlastních vojáků po vlastních územích) bylo možné vyslat průzkumný oddíl a odhadnout tak množství síly na daném území (informace nebyly nikdy zcela úplné a přesné). Spolupráce, dohody i zrady při dobývání i při táborových hrách byly nedílnou součástí celého tábora.

EnDez - Ondřej Kanich (Endez@seznam.cz)

 

TOM Klubka, Šenov: STAVBA VESNICE - NA POVRCH

Trpasličí klany jsou nuceny vylézt na povrch, kde si zakládají vesnici. Za táborovky získávají drahokamy a suroviny (dřevo, kameny a železo), za které ve vesnici staví budovy nebo vylepšují stávající. Budovy mají různé vlastnosti – chrání před divočinou, poskytují suroviny a dávají vítězné body. Téměř u všech záleží i na jejich umístění a výstavba vesnice je tak poměrně komplexní úloha. Každá budova je reprezentována papírovým příp. 3D vytisknutým modelem, který se umísťuje na hexovou plochu vesnice. Po každé táborovce následovala stavba, těžba surovin a katastrofa. Tato losovaná událost obvykle ověřila, jestli jsou pravidla pro stavbu vesnice dodržována nebo přinesla další výzvy do výstavby vesnice.

EnDez - Ondřej Kanich (Endez@seznam.cz)

 

TOM Klubka, Šenov: ŠKRÁBÁNÍ MAPY - ZTRACENÝ CHRÁM

Dobrodruhové hledají v divočině ztracený chrám. Samotné bodování bylo na jednotlivce (skupiny se případně rozdělovaly náhodně a body pak byly připsány všem členům). Pro přehlednost bylo bodování dostupné online (viděli jej rodiče) a rozdělené na věkové kategorie. Pro ozvláštnění byla každá táborovka reprezentována územím na mapě. Obvykle ráno pak vybraní dobrodruhové odškrábali dané území týkající se her daného táborového dne. Obrázek krom estetické funkce také naznačoval o jakou hru půjde (zda bude třeba víc svalů nebo si připravit spíše rozum).

EnDez - Ondřej Kanich (Endez@seznam.cz)

 

TOM Pawnee, Bystřice pod Hostýnem: ŽÁDNÉ BODOVÁNÍ - ORLÍ PERA

Všichni táborníci se společně snaží dosáhnout vytyčeného cíle, např. záchrany. Děti se na táboře po celou dobu zdokonalovaly v indiánských dovednostech, individuálně získávaly orlí pera. Družiny získaly za odměnu provázkové kippu jako popis části cesty k jeskyni větrů. Na závěrečné pouti za indiánským pokladem se střídaly ve vedení trasy. Tento způsob nehodnocení nerozděluje kolektiv a potlačuje soutěživost, taktizování a strhávání vedoucí družiny). Bez nutnosti individuálních odměn.

Zdeněk Rolinc (zrolinc@volny.cz)

 

TOM Pawnee, Bystřice pod Hostýnem: ZISK SUROVIN - HVĚZDNÁ BRÁNA

Družinové bodování je jednoduché na realizaci ať už se přidělují fiktivní peníze, body, zlaté fazole nebo jiné platidla či suroviny. Družiny na táboře dostávaly za pořadí „nakadah“ vesmírnou energetickou surovinu do odměrných válců.

Zdeněk Rolinc (zrolinc@volny.cz)

 

TOM Pawnee, Bystřice pod Hostýnem: ZISK KARTIČEK - PŘESČAS či SNOVÝ TÁBOR

Jednotlivci dostávali nalepovací kartičky s obrázky ke každému časovému období, které si lepili na vlastní hodnotící lišty. Odměna nalezena na hradě při závěrečném dvoudenním výletu. U druhého tábora dostávali jednotlivci obrázky s ovečkami, které si věšeli na vlastní hodnotící desky. Odměny pro jednotlivce podle pořadí za celý tábor.

Zdeněk Rolinc (zrolinc@volny.cz)

 

TOM Pawnee, Bystřice pod Hostýnem: HODY KOSTKOU - EGYPT

Družiny získaly za denní hodnocení počet hodů čtyřstrannou kostkou a snažily se dostat v obrovské asi 7mi poschoďové 3D pyramidě od vstupu až do hrobky. Náhodu kromě kostky vytvářely i falešné vstupy do nižších pater a nutnost vracet se o patro výše. Čtyřstranná kostka byla zpestřením, neboť zmenšovala možné zisky při hodech a taky se muselo házet na průhledné desce a hozené číslo bylo čitelné zespod.

Zdeněk Rolinc (zrolinc@volny.cz)

 

TOM Pawnee, Bystřice pod Hostýnem: TVORBA MAPY - POHÁDKOVÝ TÁBOR

Družiny podle umístění v jednotlivých dnech si vybíraly různé množství střípků mapy pomíchaných pohádek a podle jistých pravidel je umisťovaly na herní plán. Z jedné strany byly dílky nabarveny podle družin, z druhé strany pak tvořily obraz pohádkové říše. Za taktické umisťování dílků byly bonusové body.

Zdeněk Rolinc (zrolinc@volny.cz)

 

TOM Pawnee, Bystřice pod Hostýnem: TVORBA MĚSTA - DIVOKÝ ZÁPAD

Jednotlivé družiny (rodiny osadníků) získávaly za denní umístění, rýžování zlata i mimořádně vypsané úkoly a činnosti táborové platidlo, za které si kupovaly budovy, které umisťovaly na herní plán a budovaly svá města. Budovy produkovaly peníze a produkty, které spotřebovávali osadníci. Zvítězilo družstvo s největším počtem peněz na konci hry.

Zdeněk Rolinc (zrolinc@volny.cz)

 

TOM Pawnee, Bystřice pod Hostýnem: SKLÁDÁNÍ MAPY OSTROVA - ZTROSKOTANCI

Družiny získaly podle denního umístění různý počet dílků ostrova, které umisťovaly následně na slepou mapu podle pravidel Carcassone. Získané body se projevovaly na kartě celkového hodnocení.

Zdeněk Rolinc (zrolinc@volny.cz)

 

TOM Pawnee, Bystřice pod Hostýnem: KULIFRK - HOBIT

Jednotlivé družiny získávaly podle denního umístění hopíky, které při tahu házely do kulifrku a podle počtu získaných bodů se pak pohybovaly s herními figurami na plánu na cestě do Orodruiny. Plán měl pole náhod, které mohly družinám pomoct, nebo poškodit.

Zdeněk Rolinc (zrolinc@volny.cz)

 

TOM Pawnee, Bystřice pod Hostýnem: NÁKUP JÍZDENEK - EVROPSKÁ UNIE

Družiny získávaly táborové platidlo (Eura), za které si kupovaly jízdenky pro cestování po Evropě. Za navštívená města získávaly zpětně finanční bonusy. Rozhodovalo pořadí navštívení jednotlivých měst. Na mapě rozhodovala tahová strategie a částečně náhoda, protože počet polí pro posun byl ovlivněn množstvím bodů naházených 12 kostkami.

Zdeněk Rolinc (zrolinc@volny.cz)

 

TOM Pawnee, Bystřice pod Hostýnem: OBECNĚ

Pokud nelze ovlivňovat výši bodů a není v bodovacím systému prvek náhody, může se stát, že jedna z družin nebo jednotlivci se propadnou a ztratí motivaci. V hodnocení družin záleží velmi na správném rozdělení. Nevyváženost výkonnosti může způsobit nevratnou křivdu v celkovém umístění.

Čisté hodnocení jednotlivců bych doporučil jen ve výkonnostně a věkově vyrovnaných kolektivech, jako jsou např. účastníci táborovky nebo třídní kolektiv.

Pokud se cíleně mění složení jednotlivých družin pro jednotlivé táborové dny lze významně ovlivnit vyrovnanost průběhu celotáborové hry. Příprava nového rozdělení je však časově a organizačně dosti náročná.

Je-li táborové hodnocení postaveno na tahové strategii ať už vlastní či převzaté z nějaké hry, je nutné, aby u tahů družiny byl jedinec, který je schopen uvažovat strategicky. Zkušenost máme takovou, že většinou jsou u tahů jen dva až tři členové družiny. Pro menší je to složité na pochopení a tahy je moc nebaví.

Faktor náhodného ovlivnění ať už se jedná o hod kostkou, různé bonusové políčka na herním plánu, karty náhod apod. je zpestřením a občas může nečekaně zamotat pořadím.

Zdeněk Rolinc (zrolinc@volny.cz)

 

TOM Kňouři, Brno: ŠKRÁBÁNÍ MAPY - MOŘEPLAVCI

Družiny za umístění ve hře, bonusové aktivity na táboře atd. získávaly body, které mohly proměnit do pohybu po postupně se odkrývající (vyškrabávací) mapě. Do pohybu vstupovaly povětrnostní podmínky (více bodů do pohybu proti větru atd.). Vítězná družina k tomu odkrývala mapu ostatním družinám, které mohly následně volit efektivnější cestu. První tak není vždy první.

Kosťa - Petr Šlapanský (kosta@knouri.cz)

 

TOM Kňouři, Brno: TVORBA MĚSTA - DIVOKÝ ZÁPAD

Družiny staví město - 21 typů staveb, 7 druhů suroviny, poměrně složitý systém. Za stavby následně získávají další surviny (strategie). Velcí se předbíhali v dokonalosti modelů z přírodnin.

Kosťa - Petr Šlapanský (kosta@knouri.cz)

 

TOM Kňouři, Brno: REALITY SHOW - BOHOVÉ XAPATANU

Jednoduchý bodovací systém (lepení barevných políček na různá místa hlavní “nástěnky”). Bodovací systém ale doplňuje celkové bodovací místo - jde o soubor kulis a rekvizit, které navodí správnou atmosféru.

Kosťa - Petr Šlapanský (kosta@knouri.cz)

 

TOM Kňouři, Brno: LED SVĚTLA - HVĚZDNÁ BRÁNA

Efektní bodovací systém s postupně se rozsvěcující body-hvězdami na hlavním bodovacím systému. Složité na přípravu, velmi bralo čas na táboře. Pozor na megalomanství, i když je výsledek krásný.

Kosťa - Petr Šlapanský (kosta@knouri.cz)

 

TOM Oftalmo, Brno: ZISK ÚZEMÍ - MAFIE

Družiny za zisk etap získávaly část území, snažily se získat celé město.

Jarmila Póčová (pocova.j@gmail.com)

 

 

 

TOM Oftalmo, Brno: KDO VYLEZE NA VĚŽ - RYTÍŘI

Bodování jednotlivců - místo bodů získával tomík “výšku”, tedy se posouval na laně výše a snažil se dostat na vrchol věže.

Jarmila Póčová (pocova.j@gmail.com)

 

 

TOM S.T.A.N., Praha: ZISK BODŮ SKRZ PŘÍSTROJ - EXPEDICE EMMEZ

Oddíly získávaly za vítězství v etapových hrách gumové kuličky (jednalo se o kuličky ze starých kuličkových myší) a ty následně při večerním nástupu vhazovali do velkého vesmírného přístroje. Po obvodu celé krychle byly vytvořeny vždy 4 otvory - celkem tedy 16 otvorů s různou bodovou hodnotou 1, 2, 3 body. Reálný zisk bodů závisel na tom, zda kuličku po vhození do přístroje oddíl chytí či nikoliv a také z jaké díry vyletí - podle toho se připsal potřebný počet bodů. Vítězové v etapě měli tedy více kuliček a mohli nachytat více bodů, nebylo to však pravidlem.

Ondřej Šejtka (ondra@a-tom.cz)

 

TOM S.T.A.N., Praha: STAVBA ŽELEZNICE VYTIŠTĚNÉ NA 3D TISKÁRNĚ - ŽELEZNICE DO PROMONTORY

Bodování jasně dominovalo to týmové. Každá hra v jednotlivcích byla přepočtena na týmy. Body však nebyly abstraktní, byly to peníze. Konkrétně představované našimi vlastními táborovými dolary. Za ty si družstva každý den po večeři nakupovala v pořadí podle jejich výsledků části železnice, kterou jsme zároveň společně budovali. Každý den proběhlo oznámení, který úsek bude další den nabídnut do prodeje. Následně si družstva vybírala, zda si koupí kolej, ať už rovinku, či kousek zatáčky, nebo třeba nádražní budovy, návěstidla apod. Šlo tedy o to, mít nejen co nejvíce dolarů, ale především o to je dokázat utratit. Nabídka staveb ke koupi byla omezená vždy úsekem, který se otevíral (cca 10 staveb) a ceny staveb se lišily podle jejich typu. Výsledná hodnota investic představovala bodování v tom tradičním smyslu, podle kterého se dalo určit, kdo momentálně vede. Vynesená byla na nástěnce ve formě grafu. Koleje i budovy jsma vytiskli na 3D tiskárně a následně je vybarvili.

Honza Černý (cernyy1@seznam.cz)

TOM S.T.A.N., Praha: BODOVÁNÍ JEDNOTLIVCŮ POMOCÍ NÁMOŘNÍCH ZKOUŠEK - OSTROV BOUŘÍ

Bodování jednotlivců se na tomto táboře lišilo od jiných let v tom, že šlo o získávání námořních hodností, a kromě bodového zisku bylo třeba ještě navíc složit příslušnou dovednostní zkoušku. Hodností bylo celkem jedenáct. První měl každý od začátku, tedy od nula bodů. K získání jich tedy zbylo deset, vždy po deseti bodech se mohla skládat k hodnosti přichystaná zkouška. Motivací pro skládání zkoušek bylo několik. Materiální – za zkoušky se získávaly frčky do výložky a razítka do námořního průkazu; časová – skládat se mohla jen jedna zkouška denně, kdo by se zdržoval už by neměl čas složit všechny; bodová – za každou získanou hodnost vydělával dotyčný svému družstvu bod denně (komodor jakožto poslední hodnost by tedy vydělával deset bodů denně).

Honza Černý (cernyy1@seznam.cz)

TOM S.T.A.N., Praha: ROZŠIŘOVÁNÍ KOUZELNICKÝCH HŮLEK, SKLENĚNÉ KULIČKY A MAGICKÁ KOULE - SIM SALA BIM

Bodování jednotlivců ozvláštněno získáváním "modulů", které se přimontovávaly ke kouzelnickým hůlkám, které byly vytištěné na 3D tiskárně. Každý modul představoval jiný element a jednotlivec si za každých 20 získaných bodů mohl svobodně jeden vybrat. Možnost volby velice pozvedla motivaci v etapách pro jednotlivce. Týmy každý den získávaly magické orby (skleněnky), které na nástupu házely do stojanu křišťálové koule. Ta se dokázala rozsvěcet podle barvy družstev a taktéž umožňovala jakousi loterii, kdy družstva házely soutěžní skleněnky a když se koule rozsvítila jejich barvou, tak dostaly bodovou prémii. Koule byla ovládána pomocí zařízení, které umožnovalo rozsvítit jí do požadované barvy. Pro bližší technické podrobnosti nás neváhejte kontaktovat.

Honza Černý (cernyy1@seznam.cz)

 

 


Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
Prosíme odpovězte na otázku
To prevent automated spam submissions leave this field empty.