Darujeme kroužky dětem - Nový projekt na pomoc dětem ve finanční tísni

Ondra
Asociace

Česká rada dětí a mládeže spustila projekt, jehož cílem je pomáhat rodinám ve finanční tísni s úhradou nákladů na volnočasové aktivity. Projekt Darujeme kroužky dětem umožní rodičům získat podporu až ve výši 2000 Kč na pololetí! Zaregistrujte svůj oddíl a umožněte dětem a rodičům využít příspěvek právě u vás!

Informujte proto rodiče vašich členů, že je možnost o tuto podporu požádat. Oddíl musíte do systému Aktivní město (systém, přes který se žádají a zasílají příspěvky) zaregistrovat jako tzv. poskytovatel, aby následně mohli rodiče uplatnit příspěvek u vašeho oddílu. Projekt je určen dětem ve věku 3-18 let, jejichž rodiny jsou v tíživé finanční situaci. Zapojit se mohou jak české tak ukrajinské děti. Níže naleznete podrobnosti k zapojení dětí do programu.

Finanční podpora 2000 Kč/dítě/pololetí bude putovat od ČRDM přímo do vašich oddílů, kde je použijete na úhradu nákladů za dané dítě. Z peněz lze zaplatit např. členský příspěvek, účastnický poplatek za výpravu, nebo dítěti za peníze koupit část vybavení (např. batoh, čelovku). Abychom podpořili motivaci k účasti na aktivitách, podílejí se na financování aktivit také rodiče, minimálně ve výši 20 % celkové částky aktivity. Tedy, rodič zaplatí ze svého min. 250 Kč v případě, že využijí 1 voucher v hodnotě 1000 Kč, nebo 500 Kč pokud využijí vouchery oba.

V tuto chvíli je spuštěna výzva na úhradu aktivit za 1. pololetí školního roku 2022/2023. O podporu je tedy možné zažádat i zpětně za aktivity v prvním pololetí školního roku. Pokud již rodiče příspěvek uhradili, je možné přijmout podporu a příspěvek jim následně vrátit, případně peníze použít na výpravy či nákup materiálu v 1. pololeté školního roku apod. O příspěvek bude možné zažádat až do 31. 12. 2022 nebo do vyčerpání peněz. V lednu pak plánujeme spuštění výzvy na 2. pololetí, kde si rodiče budou moci opět požádat o podporu.

Podrobněji

Kdo může žádat o příspěvek na volnočasové aktivity?

 • Rodiny s dětmi ve věku 3–18 let z celé ČR, které se nacházejí v tíživé finanční situaci a pobírají dávku „Přídavek na dítě“.

 • Rodiny ukrajinských uprchlíků s dětmi ve věku 3–18 let, které pobývají v ČR na základě „Víza za účelem strpění“ či „Víza za účelem dočasné ochrany“ a jejich příjem nepřevyšuje 3,4násobek životního minima.

Jak probíhá proces žádosti? Jak se zaregistrovat?

 1. Na webu Aktivní město se jako poskytovatel zaregistruje oddíl tomíků.

 2. Rodič dítěte se na stejném webu zaregistruje jako občan, kde také doloží potřebné dokumenty, které ho opravňují k získání příspěvku. Český rodič doloží potvrzení, že pobírá dávku "Přídavek na dítě", ukrajinský rodič pak dokládá vízum o strpění, či vízum dočasné ochrany přihlášených dětí.

 3. Oddíl tomíků zadá do systému své pravidelné aktivity na 1. pololetí tohoto školního roku a přiřadí aktivitu k příspěvku Darujeme kroužky dětem (CZ) nebo Darujeme kroužky dětem (UA) podle toho, zda chtějí aktivitu nabídnout pouze českým nebo i ukrajinským dětem. Cena aktivity musí být min. 1250 Kč (250 Kč platí rodič, 1000 Kč je uhrazeno z voucheru), ideálně však 2500 Kč (500 Kč platí rodič, 2000 Kč je uhrazenou z voucherů). Cenu uvádějte za aktivity dohromady. Aktivita se bude např. jmenovat "Turistický oddíl v 1. pololetí školního roku" s cenou 2500 Kč. Součástí ceny je jak úhrada pololetního členského příspěvku, tak např. cena za jednotlivé akce a výpravy, případně i nákup materiálu. Pokud by cena v systému byla nižší než 1250 Kč, pak vám aktivita nemůže být schválena.

 4. Po schválení aktivit dárcem (ČRDM) je může rodič v systému dohledat a použít své poukazy na tyto aktivity, rodič následně zaplatí poskytovateli (oddílu tomíků) minimálně 20 % celkové částky aktivity, tj. 250 Kč u 1 poukázky, 500 Kč při použití obou poukázek.
  Rodiči i poskytovateli přijde o těchto skutečnostech informační e-mail.

 5. Oddíl se přihlásí do systému a odkliknutím přijme přiřazené příspěvky. Až poté je proces převodu prostředků dokončen.

 6. Dítě se zapojí/je již zapojeno do činnosti oddílu tomíků, která od dítěte (rodiče) již nevybírá žádné další poplatky (dokud se příspěvek nevyčerpá) a do uvolnění příspěvku na účet oddílu pokryje svými penězi náklady na akce daného dítěte.

 7. Oddíl tomíků obdrží na konci každého měsíce na svůj účet uplatněné příspěvky za předchozí měsíc společně s vyúčtováním, za které děti příspěvky dorazily.

Příspěvek je možné využít na celou řadu aktivit, které se v oddílech konají, dle aktuálních potřeb. Platí pouze pravidlo, že si rodič musí min. 20 % ceny aktivity zaplatit z vlastních zdrojů. U příspěvku 1000 Kč se jedná o 250 Kč, u příspěvku 2000 Kč pak o částku 500 Kč. Příspěvek bude organizaci následně poskytnut ve formě daru a nebude se vyúčtovávat.

Informace pro rodiče

Tyto informace, prosíme, předejte rodičům z vašich oddílů, kteří by měli na příspěvek nárok. O příspěvek je třeba zažádat co nejdříve, neboť počet možných příspěvků je omezený aktuální sumou peněz, které nadace do projektu vkládají. V tuto chvíli je podstatné, aby rodiče stihli zažádat včas a měli na příspěvek nárok. Po schválení žádosti se pro ně automaticky zablokují dva tisícikorunové poukazy. Využít příspěvek je pak možné do 31. 12. 2022, do tohoto termínu musí rodič uplatnit příspěvek u poskytovatele, a to i na akce konané do konce ledna 2023.

Kdo může žádat o příspěvek

O příspěvek mohou zažádat rodiče dětí žijící na území ČR ve věku 3-18 let, na které pobírají dávku “Přídavek na dítě” od Úřadu práce ČR. Dále také rodiny ukrajinských uprchlíků s dětmi ve věku 3-18 let - podmínkou je pobyt v ČR na základě „Víza za účelem strpění“ či „Víza za účelem dočasné ochrany“ a čestné prohlášení, že příjem rodiny nepřevyšuje 3,4násobek životního minima v ČR.

Jak mohu zažádat o příspěvek

 1. Zaregistrujte se jako žadatel do systému Aktivní město

 2. Po přihlášení si v systému vyberte aktivitu z nabídky ve vašem okolí, ideálně tedy oddíl tomíků.

 3. Ověřte si (telefonicky, emailem, osobně), zda má poskytovatel volnou kapacitu a domluvte se na přijetí vašeho dítěte. Toto platí pouze v případě, že dítě doposud do oddílu nechodí.

 4. V systému Aktivní město požádejte o příspěvek, doložte potřebné dokumenty a vyberte, které organizaci peníze chcete převést.

Informace pro oddíly (poskytovatele)

Jak se zaregistrovat jako poskytovatel

 1. Zaregistrujte svůj oddíl na webu Aktivní město. Při registraci můžete rovnou přidat pobočky (např. klubovny, nebo další místa, kde se konají aktivity). Po úspěšné registraci obdržíte heslo na uvedenou e-mailovou adresu.

 2. Přihlaste se jako poskytovatel v administraci. V administraci můžete doplnit některé chybějící údaje.

 3. Přejděte do části “Pobočky” a přidejte/aktualizujte údaje o místech, kde váš oddíl pořádá aktivity pro děti.

 4. V části “Aktivity” přidejte aktivity. Informace k podobě aktivit viz. níže.

 5. Po uložení aktivity budete vyzváni k přiřazení aktivity k příspěvku. Vyberte příspěvek “Darujeme kroužky dětem (CZ)”, případně také “Darujeme kroužky dětem (UA)” v případě, že jsou vaše aktivity určeny i ukrajinským uprchlickým dětem.

Co a jak můžeme zařadit mezi aktivity

Přednostně jsou schvalovány dlouhodobé aktivity, v našem případě jde tedy primárně o činnost oddílů na první pololetí školního roku 2022/23, tedy v termínu od 1. 9. 2022 do 31. 1. 2023.

V ideálním případě tedy založte aktivitu např. "Turistický oddíl v 1. pololetí 2022/2023" a jako popis napište obecně, že se jedná o o aktivity turistického oddílu vč. výprav, akcí a zakoupení potřebného materiálu. Jako cenu uveďte min. 1250 Kč, ideálně však 2500 Kč, aby bylo možné využít oba vouchery. 

Neomezujte popis aktivity na příliš specifické činnosti, omezíte tak i vázanost příspěvku (daru). Obecnější popis aktivity zaručí, že můžete pro konkrétní dítě za příspěvek zaplatit ledacos, tedy materiál na oddílové schůzky, poplatky za víkendové výpravy, případně třeba také podzimní nebo vánoční akce, dále vybavení, které dítě obecně potřebuje pro návštěvu oddílu (např. u turistického oddílu může potřebovat oblečení, spacák nebo batoh - i to můžete z příspěvku uhradit). Stejně tak můžete uhradit společný materiál, který v běžném případě platíte třeba z členských příspěvků.

U aktivit nepoužívejte termíny, jejich funkcionalita není uzpůsobena našim aktivitám.

Celkovou cenu aktivity nastavte tak, aby bylo možné jednoduše uplatnit celý jeden nebo celé dva tisícikorunové poukazy.

Jsou tedy dvě základní možnosti:

 • 1.250 Kč - rodič použije jeden tisícikorunový poukaz a doplatí 20% aktivity, tedy 250 Kč;

 • 2.500 Kč - rodič použije oba tisícikorunové poukazy a doplatí 20% aktivity, tedy 500 Kč.

Cena může být vyšší, než 2.500 Kč, (např. v případě zařazení dražší akce do aktivity viz výše), způsob/termín úhrady a výši zbylé částky si oddíl může s rodiči nastavit individuálně. Jedná se zejména o případy, kdy se dítě nebude účastnit všech akcí v rámci poskytované aktivity a tak se podíl rodičů na ceně může lišit v konkrétních případech. Tak či tak je ale splnění podmínky zaplacení minimálně 20 % ceny aktivity povinné.

Aktivity by tedy měly v principu vypadat takto:

 • Název aktivity: Činnost oddílu [název oddílu] - 1. pololetí 2022/2023
 • Popis: Aktivity oddílu v prvním pololetí školního roku 2022/2023 [+ základní informace o činnosti oddílu - co děláte, na co se zaměřujete…]
 • Cena: 1250,- nebo 2500,-

Je možné zpětně vrátit rodičům peníze za proběhlé aktivity?

Ano, pokud náklad vznikl na činnost v tomto pololetí. Znamená to, že můžete zahrnout např. podzimní prázdniny a vrátit účastnické poplatky rodičům s nárokem na příspěvek. To ovšem za předpokladu, že jsou součástí celoroční činnosti, kterou v projektu přes systém nabízíte, nikoliv jako samostatná aktivita.

Přílohy k projektu

 

Informační rozcestník projektu naleznete na stránce www.darujemekrouzky.cz

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat Ondřeje Šejtku na emailu ondra@a-tom.cz, případně na emailu a telefonu celého projektu info@darujemekrouzky.cz, 773 772 202.


Přidat komentář

Plain text

 • Nejsou povoleny HTML značky.
 • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
Prosíme odpovězte na otázku, jde o prevenci proti robotům a spamu