Vzdělávací šablony jsou na světě! Zapojíte se? Zapojte se! Potřebujeme od vás rychlou reakci.

omanek
Asociace, Vzdělávání – připravujeme

Vážení kolegové vedoucí,

pracujeme pilně na ústředí tomíků na přípravě projektu tzv. šablon v neformálním vzdělávání.
Pomůže nám lépe financovat aktivity oddílů, pořádat větší počet vzdělávacích akcí, pořádat finančně
dostupné aktivity i pro znevýhodněné členy oddílů. Projekt zpracováváme v šibeničním termínu,
musíme jej odeslat na MŠMT již 8. dubna. Potřebujeme nyní vaši součinnost.

Vážení kolegové, prosíme vás o bleskurychlou reakci. Zapojíte se do šablon? Stačí nám prostá
odpověď na email sablony@a-tom.cz dle předepsaného textu níže.

Já, /jméno, příjmení/, statutární zástupce oddílu /Asociace TOM ČR, TOM XXXXX, IČ: XXXXXX/
vyjadřuji souhlas se zapojením oddílu do projektu Asociace turistických oddílů mládeže České
republiky ve výzvě Šablony pro neformální vzdělávání.

S pozdravem

/XXX/, vedoucí oddílu

Na tento email odpovězte, pokud možno obratem, nejpozději však do týdne, tj. do středy 3. dubna.

Vyjádření zájmu oddílů je nutnou podmínkou stanovenou MŠMT, kterou musíme v případě kontroly
doložit. Finanční částka, o kterou můžeme MŠMT požádat, je přímo úměrná počtu oddílů, které
vyjádří zájem. Proto je naším cílem přesvědčit co nejvíc z vás, že má smysl se do šablon zapojit.

Tuto prosbu k zapojení od nás rovněž v následujících dnech obdržíte také do datové schránky. Zprávu
posíláme i touto formou, abychom mohli případně doložit, že jste byli skutečně všichni osloveni. Vaše
odpovědi sbíráme však pouze emailem. Pokud již tedy na email odpovíte, datovou zprávu můžete
ignorovat.

Co svým zapojením pro oddíl získáte?

Projekt potrvá 3 roky. Během nich získáte prostředky pro činnost nad rámec běžných ústředních
dotací. Každý zapojený oddíl má jednu jedinou nepřekročitelnou povinnost. Musí provést během 3 let

nejméně jednu šablonu. Ta se jmenuje Inovativní vzdělávání dětí a mládeže v neformálním
vzdělávání.
Zní to poněkud děsivě, ale je to nepřekročitelnost stanovená školským ministeriem. Splňme ji!
Realizovat ji můžete i vícekrát, pokud budete mít zájem.

Co to je za šablonu? Je zaměřena na vzdělávání skupiny dětí, ve které je nejméně jeden účastník
s omezenými příležitostmi. Toho se bude týkat 32 hodin inovativního vzdělávání. Ostatní účastníci ve
skupině „obklopující“ našeho dotyčného/dotyčnou se mohou střídat. Tzv. inovativní aktivity mohou
být rozloženy až do 12 měsíců, mohou ale proběhnout napři. během nějakého tábora. Je tedy možné
zmíněnou šablonu zapojit do oddílových schůzek a postupně ji plnit. Inovativní formy vzdělávání
můžou být: projektové učení, tandemové vzdělávání, badatelské učení, vzdělávání s využitím nových
technologií, zážitkové učení, propojování neformálního a formálního vzdělávání, aktivní učení, místně
zakotvené učení, situační učení. Pro většinu oddílů tedy nic nového. Ústředí se zároveň pokusí
připravit sadu tzv. badatelských krabic, případně další tipy na program Inovativního vzdělávání.
Ústředí mít snahu bude, jeho personální možnosti ale budou limitující.
Jaká je se šablonami administrativa?

Letošní šablony jsou administrativně velmi snadné. Např. u výše uvedené šablony Inovativní
vzdělávání bude pouze nutné vyplnit formulář, kde bude uvedeno, ve kterých dnech a kterých
hodinách inovativní aktivity probíhaly a jakého okruhu se týkaly (např. projektové učení, badatelské
učení, vzdělávání s využitím nových technologií, zážitkové učení apod.). Za zorganizované aktivity a
vyplněný formulář oddíl získá např. částku cca 10-12 tis. Kč, tu může využít na nákup materiálu,
uhrazení cestovného, ubytování, stravy a dalších oddílových nákladů.

Pro oddíly, které o vzdělávacích šablonách slyší poprvé:

Jde o projekt MŠMT, který podporuje neformální vzdělávání v oddílech. Díky šablonám můžete
absolvovat naučné výlety nebo připravovat pestrý program na schůzkách a výpravách. Za správně
vyplněný „šablonový formulář“ pak následně oddíl získá nemalou finanční částku, kterou může využít
na například pro úhradu materiálu, dopravy, stravování.

Nebojte se šablon! Šablony jsou velká příležitost pro rozvoj vašeho oddílu.
(hoď,oš,ton)


Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
Prosíme odpovězte na otázku, jde o prevenci proti robotům a spamu