ESO - elektronická správa oddílu

Česká rada dětí a mládeže ve spolupráci se společností Skeleton Software a Asociací TOM připravila on-line účetní systém ESO, který lze využít pro jednoduché i podvojné účetnictví. Systém je zároveň napojený na tomíckou Evidenci a umí synchronizovat data členů a oficialit oddílu. K tomu helpdesk ESA provádí Tomek Hurt z naší revizní komise, tudíž je zaručená přímá poradna:) 

CO JE SKELETON ESO?

Skeleton ESO je webová účetní a oddílová agenda pro neziskové organizace, do kterého se mohou přihlásit všechny oddíly TOM. Aplikace byla vytvořena jako pomocník pro administrativní činnost oddílů. V současné době si aplikace klade za cíl nejen zjednodušení administrativní činnosti základních článků neziskových organizací, ale hlavně vedení specifického podvojného i jednoduchého účetnictví pro tento sektor, se zaměřením na oblast dětí a mládeže.

CO UMÍ SKELETON ESO?

ESO obsahuje několik navzájem provázaných modulů:

*** MODUL ČLENOVÉ ***

Díky modulu členové můžete kompletně řídit personální agendu oddílu - děti, vedoucí, rodiče tomíků či třeba osoby blízké oddílu. U všech osob mimo klasických dat můžete například nahrávat fotky, přílohy apod. Chcete-li, můžete synchronizovat data členů mezi ESO a tomíckou Evidencí - a to ve směru, který si sami zvolíte. Nebudete tak muset dvakrát vpisovat nováčky, opravovat adresy ve dvou databázích apod. Potřebujete-li zdravotní deník na libovolnou akci, Skeleton ESO jej umí vytisknout! Přes teno modul je možné odesílat hromadné maily (a určovat, zda mají jít všem, nebo jen dětem, rodičům či třeba jedné družině) či evidovat úhrady členských příspěvků.

*** MODUL ÚČETNICTVÍ ***

Samozřejmě hlavní částí Skeleton ESO je samotné účetnictví. Systém umí účtovat podvojně i jednoduše, je jen na uživateli, který způsob si zvolí. Podvojné účetnictví je kompletním modulem, který je provázaný se všemi ostatními moduly (akce, členové, materiál atd.). V podvojném účetnictví lze zapisovat doklady v pokladně, bance, evidovat faktury, interní doklady nebo třeba dotace a dary. Vše lze přehledně tisknout v tiskových sestavách. Dostáváte-li bankovní výpisy v el. podobě, je možné tyto výpisy importovat do Skeleton ESO. Máte-li pak banku FIO, můžete ESO s FIO provazbit přes FIO API, čímž si přenášení dat neskutečně ulehčíte. Veškeré doklady lze přiřazovat k akcím, stejně tak ke každému dokladu můžete přidat kontakt ze svého adresáře. V nastavení PÚ můžete přidávat další analytické účty, nové pokladny či bankovní účty. Dále si můžete definovat vlastní předkontace, měnit stávající. Na konci roku pak jedním krokem vyvoláte kompletní závěrku včetně přílohy a máte vše připraveno na nový účetní rok. 

Jednoduché účetnictví je připraveno pro oddíly, které vedou JÚ. Skeleton ESO (narozdíl od původního, starého ESO) umí tvořit knihu majetku a závazků i přehled příjmů a výdajů, a to dle aktuální legislativy. Dále pak můžete evidovat faktury, účtovat dotace, dary ad. Modul JÚ je též provázaný s modulem členi, akce či materiál.

*** MODUL AKCE ***

ESO perfektně spravuje akce a výpravy oddílu. Máte možnost evidovat všechny akce a události, k jednotlivým podnikům lze v účetním deníku přiřazovat účetní položky, nahrávat fotky a jiné přílohy. U akcí lze vyvolat její vyúčtování, dále je tu možnost přiřazovat akci členy z oddílu, tisknout zdravotní deník ad.

*** MODUL MATERIÁL ***

Správa vlastního materiálu včetně možnosti přiřazování inventárních čísel. Každému materiálu můžete nahrát záruční list, propojit jej s fakturou a platbou pro rychlejší přípravu reklamace apod.

*** MODUL CESTOVNÍ NÁHRADY ***

Vyúčtovat cestu už nemůže být jednodušší. Systém je připraven pro případnou tvorbu smluv, evidování aut včetně oddílového, vypisování cestovních deníků.

*** MODUL ADMINISTRACE ***

I tento modul můžete synchronizovat s Evidencí (základní data o oddílu). V této části lze založit nové uživatele vašeho oddílu, kteří budou mít do oddílového ESO přístup. Každému uživateli můžete přiřadit modul, který bude moci editovat či který bude mít pouze k náhledu, stejně tak můžete vytvořit role pokladníka či bankéře, kteří budou mít práva zápisu pouze do jedné pokladny či banky. 

JAK SE PŘIPOJIT DO SKELETON ESO? - klikni pro více informací

KOLIK NOVÉ ESO STOJÍ?

Asociace TOM se aktivně podílela a stále podílí na vylepšování Skeleton ESO. Díky tomu mají naše oddíly možnost získat Skeleton ESO za ceny 660 Kč vč. daně ročně nebo 1000 Kč vč. daně ročně, rozlišujeme totiž na malé a velké jednotky, kdy mezní hodnotou je 1500 účetních položek ročně. Pro drtivou většinu (ne-li všechny) oddílů TOM bude postačující levnější verze programu. V ceně ročního servisu je stálý systém helpdesku, zálohování dat, jistota správnosti účetní osnovy, možnost tisku účetních sestav, zaregistrování vícero uživatelů s různými právy do vašeho oddílu a mnoho dalšího.

Pro roky 2017-2020 byly připraveny speciální dotace 400 Kč na licenci. Tuto dotaci mohly oddíly čerpat po uhrazení faktury za ESO a po zveřejnění patřičného dotačního formuláře v Evidenci. Rok 2021 nejspíš bude obdobný.

Licence je platná vždy na celý kalendářní rok, ve kterém je objednávka uskutečněna. V případě uzavření objednávky v závěru roku bude cena automaticky snížena o 1/3, tj. 440 Kč s DPH/rok pro malou jednotku a 666 Kč s DPH/rok pro velkou jednotku.

V listopadu a prosinci daného roku je licence zdarma, abyste si mohli ESO zájemci program vyzkoušet a připravit na další rok.

CO KDYŽ POUŽÍVÁM STAROU APLIKACI ESO? - klikni pro více informací

JAK PROPOJIT ESO A TOMÍCKOU EVIDENCI? - klikni pro více informací

ZVEŘEJŇOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Před časem jsme informovali o nové povinnosti pro všechny spolky a tedy i naše oddíly zveřejňovat účetní závěrku. Neděste se ale. Pokud budete používat Skeleton ESO, potřebné dokumenty si lehce vytisknete a pouze nahrajete do Evidence, z ní se závěrky zveřejní bez vašeho velkého přičinění. Již v tento moment můžete skrz Evidenci dostát své povinnosti při minimalizaci administrativy. Tuto možnost hledejte v Evidenci v "ostatní služby" - "zveřejňování závěrky".

JE ESO BEZPEČNÉ? JSOU DATA ZÁLOHOVÁNA? - klikni pro více informací

KDE SEHNAT DALŠÍ INFORMACE?

Máte-li jakékoliv dotazy k programu, napište Tomášovi Hurtovi na tomas.hurt@crdm.cz. Budeme rádi, pokud nám napíšete postřehy na vylepšení systému.

Ke Skeleton ESO existuje příručka (najdete ji zde: https://eso.skeleton.cz/Manual/index.html). Přímo ze své jednotky v ESO si pak příručku můžete stáhnout jako .PDF soubor. Příručka je průběžně aktualizována na základě vývoje aplikace.

Doporučujeme shlédnout návodná videa z Youtube kanálu Skeleton ESO: https://www.youtube.com/channel/UCmW1_UKrrCFEqA9J8vfUpvA/playlists.

 

Snad je tento text alespoň trochu užitečný. Těším se na spolupráci a Vaše podněty…

Tomáš Hurt