Setkání sudetských Němců ve mlýně

Ondra
Asociace, Chalupy
Setkání sudetských Němců ve mlýně

Výjimečné setkání v Oparenském mlýně

V sobotu 16.června se Oparenský mlýn stal dějištěm zcela výjimečné události – setkání původních obyvatel, rodáků z okolí Oparenského údolí, nuceně vysídlených po 2. světové válce. Společnost se při návštěvě svých rodných vsí zastavila v našem mlýně zejména proto, aby se na vlastní oči přesvědčila, jak vypadá a funguje místo určené pro setkávání Čechů a Němců, o kterém podle vlastních slov slyšeli již tolik zajímavého. Účastníci, z nichž někteří dávno překročili osmdesátku, statečně „vyšlápli“ od autobusu z Chotiměře pěšky údolím, aby si připomněli místa svého dětství. Ve mlýně na ně čekalo vřelé přijetí. Po prohlídce mlýna si při posezení u malého občerstvení prohlédli historické fotografie, zavzpomínali a vyprávěli příběhy z mlýna i svých rodišť. K příležitosti setkání napsala vedoucí výpravy Edeltraud Grusse báseň, kterou před ztichlými účastníky zarecitovala a věnovala Oparenskému údolí a našemu mlýnu. Profesor historie Eduard Hlawitschka věnoval do místní knihovničky vlastnoručně zpracovanou a do širokého kontextu zasazenou historii vsi Dobkovičky, tedy Dubkowitz, odkud pochází. Velkým potěšením pro nás bylo setkání s těmi, kdo se do mlýna vrací opakovaně, jako třeba paní Trudel Kretschmar z Chotiměře. Bylo nám ctí, že jsme těmto lidem mohli připravit příjemné a povzbuzující chvíle.

Helena a Kamil Podroužkovi

Fotografie: