Pilný Lipováček

lukas.husek
Asociace, Chalupy

Tomíci z dětského domova Lipováček si o prázdninách mákli v Janově. Patří jim dík správce Jindry Zápotockého a ústředí spolku.