Z vozíku do kajaku: „Ale nejhezčí je stejně můj Honzík!“

denisa
Asociace

Klárka je 19 letá vozíčkářka, která je odkázaná na pomoc svých rodičů a sociálních pracovníků ze stacionáře Cesta. Tentokrát se však ocitla v náruči hned několika Lotrů, díky kterým prožila nové dobrodružství, při kterém přesedlala z vozíku do kajaku. Myslíte, že to je nemožné?

            „Bylo to úžasné, vůbec jsem se nebála.“ líčí Klára svůj nový zážitek. A dodává: „Jela jsem v lodi jako první. Byla jsem moc zvědavá, jak pojedou na lodi moji kamarádi z Cesty. Někteří se báli, ale když mě viděli, tak do toho šli. Můj nejlepší kamarád Honzík si vedl moc dobře. Byla jsem překvapená, jak byl šikovný.“

            Klára spolu s dalšími přáteli ze stacionáře Cesta měla možnost zúčastnit se akce Kajaky v bazéně, kterou uspořádalo občanské sdružení Cesta a dětský vodácký oddíl Lotři v rámci společného projektu Lotři na dobré Cestě.

            Hendikepované děti z OS Cesta se dost užasle dívaly na vodácké umění Lotrů. Když viděly, že v kajaku sedí i opravdu malé děti, dostaly odvahu vyzkoušet si to také. Nejprve se všechny postupně oblékaly záchranné vesty a pak se chopily pádla. Vyzkoušely si jízdu v lodi nejprve na souši, kde pojaly jistotu, že je to vcelku bezpečné. Pak už se na vodu vypravila první vlaštovka Klárka. Postupně si jízdu na vodě užívali všichni a dokonce několikrát.

            „Akce dopadla nad očekávání dobře.“ hodnotí prožité dvě hodiny v náchodském bazénu ředitelka o.s. Cesta Denisa Voborníková. „Děti z vodáckého oddílu Lotři jsou nesmírně obětavé a je vidět, jak pozitivní vliv má oddíl na jejich výchovu. Poprvé jsme se nesetkali s žádnými posměšky ze strany zdravých dětí. Myslím, že jsme našli nové kamarády.“

            Na akci se přišel podívat i místostarosta Hronova Mgr. Josef Tér a pomáhal nám s klienty do lodi. I pro něho to byla asi úplně nová zkušenost stejně jako pro všechny děti z vodáckého oddílu Lotři.

             „Těším se na akci na Úpě, tam už budeme všichni připraveni a budeme vědět, co nás čeká. Moc se mi líbili vodáci. Jsou to moc hezcí kluci a chovali se ke mně velmi ohleduplně.  Nejhezčí, je ale stejně ale můj Honzík.“ uzavřela rozhovor Klárka.

            Cesta s Lotry na Úpu je název další společné akce, na které si klienti stacionáře Cesta a Lotři sjedou část řeky Úpy. Podrobnosti o této akci a celém projektu Lotři na dobré Cestě se dočtete na http://www.spolecnysvet.com .

 

Denisa Voborníková, Tomáš Buriánek

Fotografie: