DNEM ... 2013

Frodo

:

Asociace

Kraje:

Jihomoravský kraj

Zveme vás a členy vašich oddílů na jednodenní brněnskou městskou hru DNEM, jejíž dvanáctý ročník letos proběhne 25.5.2013. Hra začíná ráno v devět hodin. Hráči se pohybují v Brně a jeho krásném jarně svěžím okolí lesů a rozkvetlých strání. Do hry se můžete přihlásit ve třech kategoriích - kategorie mladší je určena hráčům od 10 do 15 let, starší a experti jsou hráči starší 15 let a rozdíl mezi kategoriemi je v náročnosti šifer. Konec hry je kolem sedmnácté hodiny, i když trasu ponecháváme do pozdních večerních hodin, aby mohli i opozdilci projít všechna stanoviště.

Hra probíhá formou pohybu mezi jednotlivými stanovišti. Na každém stanovišti musí tým vyluštit šifru, která určuje cíl dalšího postupu, hráči tedy postupují od šifry k šifře až k cíli. Mladší mohou využít nápovědy k systému šifry, starší a experti se použitím nápovědy diskvalifikují, ale mohou pokračovat po trase mimo pořadí. Stanoviště jsou obsazena ochotnými hlídači, kteří dovedou pomoct ve chvílích zoufalství . Celý tým se pohybuje společně, nerozděluje se a pohyb týmů je monitorován organizátory. Dětské týmy jsou sledovány velmi pečlivě, abychom zabránili zabloudění. Hra je tedy bezpečná i pro mladší týmy. V letošním roce jsme nově zařadili možnost doprovodu dětského týmu dospělou osobou, blíž se prosím informujte u organizátorů hry nebo v pravidlech hry na webové stránce hrywww.chameleonbrno.org/dnem, kde najdete mimo jiné i historii minulých ročníků.

Slunečný květnový den je jako stvořený pro romantickou procházku po zajímavých místech, okořeněnou trochou těch záhad skrytých v šifrách.
Nebojte se přijít a přivést kamarády ze svých oddílů. Třeba jenom na zkoušku, jak vám jde luštění šifer a týmová spolupráce. I když nebudete první, budete rozhodně spokojení.