Pomozme zaplaveným oddílům!

eliska
Asociace
Kraje: 
Praha
TOM 50777 Viking

Vážení kolegové,

tomíci z Litoměřic, Prahy a Slavňovic u Tábora se potýkají s následky záplav. Mají vyplavené a částečně poničené loděnice, klubovny, tábořiště. Předpokládám, že je budeme moci podpořit z ústředních zdrojů už letos, samosebou na ně bude pamatovat rozpočet roku 2014.  Věřím, že nějakou korunu získají i od ministerstva školství, ale i tak vyzývám naše oddíly, aby byť jen drobnou částkou přispěly a pomohly. Vodáci z Prahy a Litoměřic jsou vyplaveni již podruhé - věřím, že jim podaná ruka i projevení zájmu pomůže.

Ústředí bude shromažďovat prostředky na tento účel na účtu 164 456 389/0800, variabilní
symbol  je číslo oddílu+ 888, lze se samosebou spojit i přímo s oddíly samotnými. Nashromážděné prostředky rozdělíme podle potřeb jednotlivých oddílů. (ust)

Dumánci Slavňovice
Lukáš Dumský
mob: 737109658
e-mail: lukas.dumsky@centrum.cz

Viking Praha
Michaela Streckerová
mob: 604122039
e-mail: michaela64@centrum.cz

Petr Teringl
mob.: 603916452
e-mail: petr.teringl@seznam.cz

Delfín Litoměřice
Jindřich Černý
mob.: 723853092
e-mail: cernyjindrich@centrum.cz

Fotografie: