Zápis pobočného spolku (oddílu) do spolkového rejstříku - přidělení IČ, změny v zápisu

Videonávod:


Postupy ve videu na této stránce lze aplikovat jak při založení oddílu tak při zapisování změn do rejstříků.

Video bylo vytvořené pro tzv. překlopení, postup ři založení oddílu či při zápisu změny je prakticky stejný.

 

Zeptali jste se nás ohledně překlopení:

 

Oddíl xy se ptá:

  1. Fungujeme hodně dlouho, týkají se nás všechny ty složité pokyny? Nebo je to jen pro nové oddíly?

odpověď: Ony složité pokyny se týkají všech oddílů našeho spolku. Netýká se to pouze cca 10 oddílů, které již tímto byrokratickým peklem  prošly a které jsme jako pobočný spolek zaregistrovali novým způsobem.

  1. Máme již přiděleno IČ, musíme ho do zápisu ze schůze někam doplnit nebo dostaneme nové? Případně: Dojde pouze k doplnění stávajícího záznamu IČ ?

odpověď: Ano, dojde k doplnění stávajícího záznamu registru (rejstříku) a stávající IČ vám zůstane.

  1. Momentálně máme problém s klubovnou, chtějí nás vystěhovat, takže budeme mít problém s podepsáním přílohy č. 5 (souhlas vlastníka nemovitosti). Šlo by to podepsat a poslat vám až poté, co se naše situace vyřeší?

odpověď: Ano, rozhodně počkáme. Stanovili jsme sice jednotný termín pro všechny oddíly konec dubna, ale v takovýchto případech samosebou počkáme.

  1. Již máme souhlas majitele sídla od té doby, kdy v sídle působíme, stačí nám tento souhlas? Musíme používat váš formulář nebo můžeme použít tiskopis, který nám majitel sídla připravil?

odpověď: Ano, tiskopis můžete použít pokud:

            a) obsahuje všechny náležitosti jako zaslaný vzor,

            b) je opatřen ověřeným podpisem,

            c) nezměnil se majitel (tedy ten co je podepsaný je majitelem stále).

Pak můžeme samozřejmě tento souhlas použít, musíte nám ovšem poslat originál. Obecně platí, že formuláře, které jsme rozesílali, jsou vzory a mohou být upraveny nebo použity formuláře jiné, za předpokladu, že zachováte obsahovou část dokumentů.

V příloze je několik variant jak může souhlas majitele nemovitosti vypadat.

Děkuji Zálesákům z Hlučína, že nám je postoupili.

Souhlas majitele nemovitosti můžete také doložit ověřenou kopií nájemní smlouvy.

  1. Opravdu musíme mít všechny ty podpisy ověřené? Co když se mi nepodaří „dohnat“ majitele na úřad?

odpověď: Ano, bohužel podpis majitele sídla i statutára musí být originál úředně ověřený.

Podpis můžete dnes nechat na obecním úřadě – zde je to pro neziskovky bez poplatků.

Na Czech POINTech nebo na pobočkách České pošty (tam je to stále bohužel zpoplatněno).

Případně u notáře.

Podaný návrh bez ověřených podpisů nám soud vrátí k opravě. Žádné i sebe lepší a logičtější vysvětlení ho nezajímá. I v případě, že je majitelem statutár, musí si sám sobě dát souhlas…

(OM)

Komentáře

Obdrželi jsme telefonický dotaz ohledně počtu zapisovaných statutárů.

Člen statutárního orgánu je minimálně jeden, maximálně (dle platných stanov) tři, statutární orgán je:

a) Individuální - jen jeden vedoucí.

b) Kolektivní - dva nebo tři vedoucí - hlavní vedoucí + zástupce a/nebo hospodář.

Doporučujeme zapsat dva vedoucí, kteří jsou plně zastupitelní.

(OM)

 

Co se stane s oddíly, které neprojdou, nebo nezvládnou tuto administrativní buzeraci a šikanu ?

 

Dobrý den,

těch několik úkonů, které se nám dnes jeví jako nesmyslné a přebytečné, vede k tomu, že zápis ve veřejném rejstříku bude co nejpodrobnější, nejaktuálnější a dostatečně informující o daném subjektu. Celé by nám to do budoucna mělo pomoci při jednání s úřady a partnery. Na místo několika papírů a „vyběhaných“ razítek bude stačit jeden výpis z rejstříku, nebo snad úřadům dokonce jen nahlédnutí online. Spolkům (pobočným spolkům – oddílům), kterým se nepodaří, vše včas doložit se může stát, že jednání s partnery (obcemi atd.) bude těžší a složitější. Legislativní teorie hovoří i o možnosti zrušení takového spolku, jaká bude praxe, si netroufáme věštit. Zkrátka, pravidla se změnila a my musíme hrát podle nich. Doufáme, však že to tato administrativa se nám při příštích jednáních opravdu vyplatí.

Termín na doplnění je relativně ještě daleko. Spolků, které musí zápis změnit či doplnit není málo a úředníků, kteří to zpracovávají, není mnoho. Proto vás prosíme o vyplnění dokumentů již teď, aby bylo dostatek času na případné opravy.

Děkujeme za pochopení

Další dotaz, který se opakuje je:

Musíme přiložit souhlas majitele sídla, když jsme majitelé sídla my?

Naše odpověď:

ANO. Pokud je majitelem nemovitosti oddíl, musí tuto skutečnost doložit výpisem z katastru nemovitostí. Nejlépe ověřeným.

Pokud je majitelem sídla vedoucí oddílu nebo jiná fyzická osoba, pak je nutný souhlas majitele nebo nájemní smlouva.

(om)

Vážení kolegové, stanovy Asociace TOM praví, že naše oddíly mohou mít 1-3 statutární orgány.

V případě, že chcete mít v rejstříku zapsány 2 nebo 3 statutární orgány, (vedoucí + zástupce + hospodář) pak je nutné zaznamenat tuto skutečnost do zápisu ze schůze zakladatelů.

Pokud chcete být v rejstříku tři, doplňte prosím do zápisu i třetí osobu(nyní je ve formuláři místo pouze pro dvě).

Neváhejte se na nás obrátit s prosbou o radu či kontrolu dokumentů:

omanek@a-tom.cz

                                                                                                                   (OM)

Chybí nám zástupce vedoucího. Mám to i tak poslat ?

Mám již vyplněné formuláře, ale ve formuláři "Zápis ze schůze zakladatelů" je třeba vyplnit registrační číslo, které ještě nemám. Jak ho prosím získám?

Přidat komentář