Přidat komentář

Obdrželi jsme telefonický dotaz ohledně počtu zapisovaných statutárů.

Člen statutárního orgánu je minimálně jeden, maximálně (dle platných stanov) tři, statutární orgán je:

a) Individuální - jen jeden vedoucí.

b) Kolektivní - dva nebo tři vedoucí - hlavní vedoucí + zástupce a/nebo hospodář.

Doporučujeme zapsat dva vedoucí, kteří jsou plně zastupitelní.

(OM)