Přidat komentář

Další dotaz, který se opakuje je:

Musíme přiložit souhlas majitele sídla, když jsme majitelé sídla my?

Naše odpověď:

ANO. Pokud je majitelem nemovitosti oddíl, musí tuto skutečnost doložit výpisem z katastru nemovitostí. Nejlépe ověřeným.

Pokud je majitelem sídla vedoucí oddílu nebo jiná fyzická osoba, pak je nutný souhlas majitele nebo nájemní smlouva.

(om)