Přihlásit se k odběru RSS - Asociace

Asociace


Ještě novější, prosincové informace ke sněmu + výzva k včasné úhradě poplatků!

Ondra
Kategorie: 
Asociace

Vážení kolegové vedoucí, dovolte, abych Vás pozdravil na konci roku a popřál Vám příjemný a přiměřeně střízlivý závěr roku letošního a dobrý start do roku 2008. Nyní už jen praktické informace:

1.
od 1. ledna 2008 je možné a nutné platit členské příspěvky. Budou činit opět 100 Kč, poplatek za členství v oblasti Kostka bude opět 10 Kč. Prosím, neodkládejte platbu! Věříme, že stejně jako vloni proběhne registrace promptně, bez zbytečných průtahů a že v únoru bude dobíhat už jen několik opozdilců. Připomenu, že

Klub českých turistů slaví

Ondra
Kategorie: 
Asociace

Milí Tomíci, s potěšením jsem přijal výzvu abych oslovil úžasnou množinu turistů semknutých v Turistických oddílech mládeže A-TOM vzešlých z nezanedbatelné části z lůna Klubu českých turistů. Společná sféra zájmu KČT a A-TOM (turistika a pobyt v přírodě jako celoroční program, prostředek výchovy, vzdělání a formování zdravého životního stylu) předurčuje potřebu vzájemné komunikace a spolupráce našich spolků. Váš starší „taťka“ - Klub českých turistů – již za pár měsíců oslaví krásné

Junáci chválí Chameleony v Brně

Ondra
Kategorie: 
Asociace

Brněnští tomíci ve spolupráci s odborem KČT Chameleon pořádají kurzy pro zdravotníky nejen z řad tomíků, ale také pro junáky, dobrovolné hasiče a další zájemce. Právě člen 2. junáckého oddílu z Brna po kurzu sepsal následující řádky…

Zdravokurz Chameleon 2007, aneb fakt dobře odvedená práce

Po asi třech měsících váhání a nevůle jsem se přihlásil na Zdravotnický kurz. Ze začátku jse mi do toho vůbec nechtělo a nevěděl jsem, co mám čekat. Ale jednoho dne jsme si řekl, že by to mohla být

Logo na obálce potěšilo

Ondra
Kategorie: 
Asociace

Vzorným příkladem spolupráce dospělých turistů s tomíky je oblast Valašsko-Chřiby.Proč? Myslí i na takový příjemný detail, jako je logo asociace na oblastním kalendáři! Přátelům z této oblasti děkujeme, i proto,že víme, že mezi tomíky a dospělými turisty tam panuje většinou přátelská shoda. Obálka kalendáře v příloze.

Tomáš Novotný

Sbírka KAMENY

Ondra
Kategorie: 
Asociace

Ústředí připomíná, že loňský ročník sbírky KAMENY, byl ročníkem posledním. V letošním roce sbírka neprobíhá. Intenzivně přemýšlíme o obdobném charitativním počinu, více na sněmu. Děkujeme všem, kdo se na osud sbírky ptáte. (ton)

Turistické činnosti oddílu TOM Beskydská 9

Ondra
Kategorie: 
Asociace

Několik momentek z pobytu na Filipově Huti nám poslali tomíci  Jiřího Kruliše z Beskydské 9. Na chalupě přátel z Ligy lesní moudrosti se jim evidentně líbilo: Jerry roztápěl kamna (venku bylo sychravo a tomíci pojali výpravu jako cyklovýlet), Housenka nasekala dřevo, Kenny a Jerry se snažili vařit. Ostatní snímky dokumentují výpravu na Poledník a do Prášil, toulání kolem Vydry a výpravy do Německa, to vše během  letního táboření zmíněného oddílu.
(ton)

Stránky