Přihlásit se k odběru RSS - Asociace

Asociace


Výzva - požár táborové základny Stará Ves a Paskov

Ondra
Kategorie: 
Asociace

Dovolujeme si vás požádat o pomoc při pátrání po neznámém pachateli, který ve dnech 5-7.2. (přesné datum není prozatím známo) úmyslně zapálil táborové základny dětských organizací Staré Vsi a Paskova. Přesnější informace včetně fotografií obsahuje přiložená \výzva\. Chtěli bychom vás požádat, zda byste tyto výzvy mohli rozmístit ve vaší obci (na vašem úřadě) na viditelných místech, aby se s nimi mohlo seznámit co nejvíce občanů. Děkujeme vám za pomoc a pochopení

Členové dětských organizací Kondor Stará Ves a PO Paskov

NA SVĚTĚ NEJSME SAMI

Ondra
Kategorie: 
Asociace

NA SVĚTĚ NEJSME SAMI ANEB POMOC PRO MISIE. Na akci zvou břevnovské oddíly Arachné a Jeleni.

Akce se uskuteční v neděli 15.dubna 2007 v areálu Břevnovského kláštera pod záštitou Papežského misijního díla dětí.

Evidence oddílů

Ondra
Kategorie: 
Asociace

Vážení kolegové,

   zveřejňujeme přehled oddílů, které se do úterý 20.2.2007 evidovaly v Asociaci TOM. Tyto oddíly mají nárok na odběr časopisu Turista. Zpětně dostanou i 1.číslo – vyšlo již v lednu, ale vzhledem k uzávěrce naší databáze nebylo možné řešit věc jinak. Nemůžeme kouskovat seznamy k objednávání Turisty, pochopte prosím, že pracujeme s velkým množstvím dat, a že nelze sladit evidenci do spolku a termíny, kdy Turista vychází.

70. výročí návštěvy Ernesta Thompsona Setona v Praze

Ondra
Kategorie: 
Asociace

Před sedmdesáti lety zavítal klasik woodcraftu, jeden z nejvýznačnejších mužů své doby, spisovatel a malíř Ernest Thompson Seton do Prahy. Pozvali ho předchůdci dnešní Ligy lesní moudrosti a také členové Ymcy. Seton strávil v Praze několik dní, o jeho návštěvě se dochovala zajímavá svědectví (viz publikace vydávané Ligou lesní moudrosti, nejnověji Setonova monografie od Fr. Kožíška).
Ve čtvrtek 14. prosince 2006, sedmdesát roků poté, uspořádala v Praze LLM setkání pamětníků předválečného woodcraftu (nechyběl legendární Milouš

Nechceme vás vyděsit, ale...

Ondra
Kategorie: 
Asociace

... je dobré být informován. Ministerstvo zemědělství připravuje tzv. Plán hlavních povodí. V jehož rámci vytipovává vhodné lokality pro stavbu vodních děl. Podrobnější informace včetně map naleznete pod tímto odkazem:http://www.adam.cz/view.php?cisloclanku=2006112101 . Doporučujeme prozkoumat mapky s tím, jestli náhodou vaše tábořiště, klubovna neleží na území případného vodního díla. Zaplavení určitě nehrozí hned, zvláště ne u staveb či vesnic, městeček, ale takové tábořiště.....  Jestliže ano, máte mnoho času

Bambiriáda 2007

Ondra
Kategorie: 
Asociace

V úterý se na ústředí ČRDM konala bambiriádní schůzka. Ptáte se, proč tak brzy? Chystají se změny. K nám, zástupcům spolků, je přistupováno jinak než v minulém roce. Více se podílíme na debatě, potažmo na směřování pražské Bambiriády. Ta si bere za vzor fungování Bambiriád v krajích. Nově by její vznik měl řídit tým lidí, neprofesionálů, ideálně z řad pražské členské základny dětských spolků. Hlavním cílem je, aby pražská Bambiriáda byla ještě živější akcí, skutečně prezentující činnost sdružení pracujících s mládeží.

Nepopulární krácení

Ondra
Kategorie: 
Asociace

Vážení kolegové, zdravíme z ústředí a neradi sdělujeme, že suma požadavků na dotace za energie a nájem kluboven vysoce převýšila naše možnosti. Oproti loňsku se sešlo výrazně více žádostí. Mějte prosím pochopení pro to, že vaše požadavky budou uspokojeny jen z části. Peníze odcházejí tento týden na oddílové účty.
Krátili jsme i  další druh dotací, těm oddílům, které odeslaly vyúčtování pozdě, a to jak na akce (PD I), tak na tábory. Zde máme jedinou radu: příště včas, přesně podle uvedených termínů. Podrobněji  věci rozvádíme ve Kře, kterou v nejbližší době rozešleme

Stránky